Soustředění

Schopnost se soustředit je základem inteligence. Zaměření pozornosti je klíčem pro úspěch ve vzdělávání. Jde o dovednost, která se buduje od nejútlejšího věku. V Montessori ji trénujeme od prvních dnů, kdy jsou děti na tomto světě. Znamená to být tady a teď - stoprocentně přítomní u toho co děláme, celou svou bytostí. Znamená to stát se součástí procesu.

Montessori průvodci dobře vědí, že děti se nejlépe učí to, k čemu je vede jejich vývoj a o co projevují soustředěný zájem. Koncentrované děti se v Montessori neruší! Odměnou jsou radost, odpočatost a jiskry v očích dětí, které se stanou tím, co dělají.

Chvíle soustředění přicházejí zcela spontánně a bez zásahu kohokoli z vnějšku. Nikdo nedokáže děti přimět ke koncentraci mimo nich samých. Proto je v Montessori kladen tak velký důraz na vhodně připravená prostředí dle vývojových potřeb dětí tak, aby ke koncentraci mohlo docházet spontánně a nezávisle na dospělých.

Nejmenší děti se soustředí v/na pohyb, dětí od 3-6 na činnost a děti 6-12 se nejlépe soustředí, když je zaujme téma, nad kterým mohou ve skupině diskutovat. Dospívající v období 12-15 se soustředí nejlépe, pokud jim dopřejete velké výzvy, na kterých mohou aktivně fyzicky i psychicky pracovat.

Žádný člověk nemůže svým působením zvnějšku dítě přimět, aby se soustředilo. Jen ono samo toho může dosáhnout a nikomu z nás se nepodaří udělat to za něj.Maria Montessori