Externí spolupracovníci

Spolupracujeme s předními odborníky v oblasti vzdělávání. Jejich přednášky jsou nedílnou součástí našich diplomových kurzů.

Eva Hrdličková
Lektorka
Maminka dvou holčiček v současné době na rodičovské dovolené. Jsem vystudovaná dětská sestra a porodní asistentka, raději ale používám termín porodní bába. V mezidobí, než mi otevřeli obor na vysoké škole, jsem studovala fyzioterapii. Od malička jsem chtěla jednou pracovat s miminky a vždy mě zajímalo vše kolem nich. Svou kvalifikaci jsem si rozšiřovala dalším studiem, tak o sobě můžu napsat, že jsem laktační poradkyně, lektorka nošení dětí a kontaktního rodičovství, lektorka babymasáží, instruktorka plavání kojenců a batolat, instruktorka cvičení dětí a cvičení těhotných, lektorka aktivní a vědomé přípravy k těhotenství a mateřství. Díky tomu jsem vždy při své práci vedla různé kurzy pro těhotné ženy s partnery a maminky s dětmi. 15 let jsem pracovala v Pardubické porodnici na oddělení fyziologických novorozenců. Energii dobíjím u ručních prací, na zahrádce na chatě a při plavání.
MUDr. Martin Jan Stránský, M.D, FACP
Lékař, politik
Martin Jan Stránský se narodil v roce 1956 v New Yorku do významné československé rodiny. Jeho otec Jan založil společně s Pavlem Tigridem československou sekci Rádia Svobodná Evropa, děda Jaroslav založil časopis Přítomnost, byl ministrem spravedlnosti (1945) a poté školství v letech 1946 až 1948, pradědeček Adolf založil Lidové noviny a byl prvním ministrem obchodu Československa. V roce 1978 získal bakalářský titul v oboru Dějiny umění na Columbia University v New Yorku.V roce 1983 promoval na lékaře na St. George´s University v Grenadě.Po získání dvou atestací v interním lékařství a neurologii začal MUDr. Stránský praktikovat neurologii a vyučovat na Yaleské univerzitě, kde je dodnes primářem. Po roce 1989 se „vrátil“ do vlasti, obnovil časopis Přítomnost, založil Polikliniku na Národní, program výměn vědců mezi Yaleskou a Karlovou univerzitou a Prague Selective, největší letní program pro studenty medicíny na světě. Vzhledem k jeho zkušenostem je poradcem ve zdravotnictví ministrům a organizacím po celém světě. V roce 2014 založil kancelář Ombudsman pro zdraví, z. ú., a již dříve i nadační fondy pro podporu výuky v žurnalistice a občanských práv. Je iniciátorem a realizátorem pomníku Milady Horákové ve Sněmovní ulici v Praze. V 2019 vydal knihu Deník doktora z Mrnic, která zobrazuje tragikomické aspekty české společnosti. Spolu s uvedenými aktivitami, které koordinuje jeho kolektiv, se MUDr. Stránský převážně věnuje neurologickým dopadům moderní technologie na lidský mozek a na lidskou budoucnost. Na toto téma přednáší v současnosti po celém světě.
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Univerzita Pardubice
Na základě vlastních teoretických i praktických zkušeností s principy pedagogy Montessori, které jsem získaval po více než 25 let v různých částech světa, mohu s klidným svědomím prohlásit, že pro děti předškolního věku se mi jeví tato pedagogika jako nejefektivnější, a to zvláště proto, že při správné aplikaci nedeformuje přirozený vývoj dítěte a nezakládá tak nebezpečí vzniku poruch chování a učení v budoucím „školním” období života dítěte. Správné uplatňování principů pedagogiky Montessori ve výchově a vzdělávání dítěte předškolního věku vytváří tak dobrý základ nejen pro poměrně klidné překonání puberty, ale spokojené prožití celého života vašeho dítěte.
PhDr. Marek Herman
Univerzita Palackého v Olomouci
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze
Jaroslava Posltová
MŠ Montessori Urbánkova, Praha
PhDr. Olga Doležalová
ZŠ Na Beránku, Praha
PhDr. Jitka Brunclíková
zakladatelka Společnosti Montessori
Mgr. Martina Švandová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze
Ing. Jana Salajová
Lektorka, ZŠ Montessori Kladno
Mgr. Dagmar Rubášová
ZŠ Montessori Plzeň
Ing. Markéta Lážnovská
Zelená školka Montessori MŠ s lesními prvky, Kladno
Pedagogika M. Montessori je mi blízká, tak jako prvky lesní pedagogiky. Jsem lektorkou projektu Leknín a lektoruji programy polytechniky pro pedagogy v mateřských školách. Absolvovala jsem akreditovaný kurz pro práci s dětmi ve volném čase. Vystudovala jsem předškolní pedagogiku a nyní studuji diplomový kurz Montessori pro děti 3-6 let.
Mgr. Martina Štanclová
Lektorka
Přínos pedagogiky Marie Montessori pro děti vidím v jejich svobodném rozvoji, chuti učit se nové věci a poznávat svět. Na řadě dětí, které prošly mýma rukama vidím, jak tato pedagogika může obohatit každého, kdo se jí začne zabývat. Je to celoživotí cesta pro děti, ale i dospělé.