Zahraniční lektoři

Spolupracujeme s předními odborníky z celého světa a je nám velkou ctí, že čas od času zavítají k nám, aby předali své zkušenosti.

Bianca Mattern
Německo
Montessori pedagožka, blízká spolupracovnice Lore Anderlik. Pochází z Pasova v Německu, kde po dlouhých letech praxe vyvinula jedinečný Montessori program pro práci se seniory - Nonna Anna®. Jedná se o inovativní holistický koncept vycházející z její dvacetileté praxe pro péči o osoby s demencí a velmi staré lidi. Je autorkou několika knih na téma Montessori pro seniory, demence a tvůrkyní specifických Montessorii materiálů pro seniory. Videoukázky z její práce najdete na youtube.
Marita Gehrke
Německo
Po studiu humánní medicíny absolvovala odborné vzdělávání jako pediatrička (pro děti a dorost). Následně pracovala 5 let jako ošetřující lékařka na dětské klinice v nemocnici Berlíně a dalších pět let na dětské chirurgii. Její další profesní postup ji zavedl do dětského centra Paprsek v Mnichově k panu prof. Dr. Hellbrügge a prof. Dr.Vojtovi. Dětské centrum v Mnichově s Akademií pro vývojovou diagnostiku a terapii je prvním sociálním pediatrickým centrem v Německu a modelem pro další sociálně pediatrické centra po celém světě. Od roku 1990 přednáší (dříve také společně s profesorem Hellbrüggeem a profesorem Vojtou) po celém světě na nejrůznějších kongresech a kurzech. V roce 1998 založila vlastní sociální pediatrické centrum na obecní klinice ve Frankfurtu nad Mohanem. To se stalo se jedním z největších středisek v Německu. V roce 2010 centrum předala a od té doby se věnuje výhradně výuce doma i v zahraničí. Její přednášky zahrnují oblast neuropediatrie, vývojové diagnostiky a doporučení pro léčbu dětí s vývojovými abnormalitami.
Karen Pearce
Anglie
AMI pedagožka, ředitelka, mentorka a supervizorka anglických Montessori školek. Velmi inspirativně vede svoji školkovou třídu v Brightonu v jižní Anglii. Přednáší o pozorování v Institutu Marie Montessori v Londýně na kurzech navazujících na mezinárodní diplomové kurzy AMI. Lektoruje AMI Montessori kurzy pro věk 3-6 let. V letech 1990-2008 působila jako ředitelka Londýnské Montessori školky při Institutu Marie Montessori (MMI) pod přímým vedením Hilly Patell. Před několika lety založila společně s několika přáteli Montessori Place, Montessori komunitu pro děti od narození až po dospívající, kde všichni společně působí a snaží se co nejlépe naplňovat vizi Marie Montessori. Pozorování dětí je její každodenní praxí i zálibou. Karen má obrovskou praxi, pozorovací cit a velký dar sdílet své 30-ti leté zkušenosti s dětmi, rodiči a pedagogy velmi otevřenou formou bohatou na množství příběhů a zábavných historek
Lore Anderlik
Německo
Montessori AMI pedagožka a Montessori terapeutka, blízká spolupracovnice profesora Theodora Hellbrugga v Dětském centru Sonnenshein v Mnichově, tvůrkyně Montessori terapie a držitelka medaile „Rosteme společně” za celoživotní dílo. Jako jedna z mála osobností Montessori pedagogiky pracuje přímo před zraky účastníků svých kurzů. Díky umění dobře se dívat pomáhá Lore pedagogům po celém světe pochopit, jak úspěšně provázet děti bez ohledu na jejich odlišnosti. V roce 1978 Lore poprvé představila svou práci a její výsledky na mezinárodním kongresu Montessori společnosti v Amsterdamu. Následovalo pozvání do mnoha zemí světa. Jako referentka a docentka dodnes působí v několika evropských zemích. Přednáší v Německu, Rusku i dalekém zahraničí - v Africe a v Asií (Indie, Taj-wan, Japonsko). Vede výzkumy schopností a potřeb dětí s genetickými odlišnostmi. Pomáhá s inkluzí postižených lidí do veřejného života. Na mezinárodním poli pracuje za zlepšení pozice znevýhodněných dětí i dospělých. A především ráda pozoruje, jak rodiče a děti společně rostou. Od roku 1986 provozuje soukromou praxi v Puchheimu a je autorkou několika významných knih. Za svůj život obdržela několik mezinárodních ocenění. V roce 2006 převzala ocenění Kawasaki univerzity pro studium lékařské péče za své úspěchy, v roce 2008 čestný diplom Montessori terapeutky a v roce 2011 kříž za zásluhy na stuze Spolkové republiky Německo. Těžiště její činnosti odjakživa představuje bezprostřední práce s dětmi a vše, co k tomu patří. Svou prací strávila již více než 60 000 hodin terapie. Ve své praxi se setkala s více než 7500 dětmi. Spolupracuje s mnoha rodiči a pedagogy. Publikace: Joachim W. Dudenhausen (Hrsg.) Lore Anderlik: Down-Syndrom: Früherkennung und therapeutische Hilfen: ein Leitfaden der Stiftung für das Behinderte Kind zur Förderung von Vorsorge und Früherkennung – Frankfurt/Main: Umwelt-und-Medizin-Verlags-Gesellschaft, 1992 Lore Anderlik: Ein Weg für alle! Dortmund: Verlag Modernes Lernen, Borgmann KG, 1996 Lore Anderlik: Das Williams-Beuren-Syndrom. Garching: Regionalgruppe Bayern-Süd im Bundesverband Williams-Beuren-Syndrom, 1999 Lore Anderlik: Montessori - ein Weg zur Inklusion. Dortmund: Verlag Modernes Lernen, Borgmann Media, 2011 Lore Anderlik: Montessori - der Weg geht weiter. Dortmund: Verlag Modernes Lernen, 2012
Paul Epstein
USA
Montessori pedagog, lektor, konzultant, supervizor a ředitel Montessori školy v Rochesteru v Minessotě. Paul přednáší na konferencích po celém světě. Během svého života byl průvodce dětem předškolního, školního i středoškolského věku. Vystudoval také kulturní antropologii a je autorem mnoha článků o Montessori. Je autorem a spoluautorem několika knih s Montessori tematikou (The Montessori Way, Learning from Children with the Observation C.O.R.E. a další).
Maria Bengoechea
Portoriko
Maria je Montessori pedagožkou již více než 30 let. Svůj Montessori diplom (AMI) získala v Mexico City. Pracovala jako Montessori pedagožka dlouhá léta v Mexiku a Portoriku a nyní již osmým rokem pracuje u nás v Praze. Kromě Montessori vzdělání má Maria nejrůznější výcviky a certifikáty z oblastí hry na klavír, Kodaly a Orffovy metody, Suzikiho metody hry na klavír a předškolních hudebních programů. Mluví plynně anglicky a španělsky, také francouzsky a německy a učí se i česky.
Deborah Sulovsky
Rakousko
Rakušanka Deborah Sulovsky studovala hudbu a psychologii v Paříži. Hru na klavír, mikrobiologii a genetiku na univerzitách ve Vídni. Je diplomovanou Montessori učitelkou pro děti ve věku 3-6 let (AMI a ÖMG), 6-12 let (ÖMG), 12-18 let (AMI) a držitelkou certifikátu orientačního kurzu 0-3 (AMI). Od roku 2013 se věnuje výzkumu hudebně didaktického konceptu v Montessori pedagogice a od roku 2014 pracuje jako Montessori konzultantka. Praktické zkušenosti získala jako ředitelka Dětského domu ve Vídni a jako koordinátorka programu v Erdkinderplanu v Tyrolsku. Učila ve školce, sama je maminkou čtyř dětí.
Victoria Gureeva
Rusko
Dětská a dorostová psychoterapeutka, autorka článků v oblasti praktické psychologie a psychoanalýzy. Od roku 2005 vede přednášky, semináře a tréninky pro pedagogy a rodiče. Pracovala jako Montessori učitelka, zakladatelka a ředitelka Montessori centra. Victoria je vysokoškolskou pedagožkou a specializuje se na individuální doprovod Montessori pedagogů.
Ela Eckert
Německo
Ela má více než 25 let zkušeností s progresivními školními koncepty. Založila Montessori školu pro děti 6-15 let v Uppsale ve Švédsku, kde pracuje jako ředitelka. Má několik různých výzkumných pozic na katedře pedagogiky na Univerzitě Carl von Ossietzky v Oldenburgu. Již mnoho let se specializuje na Montessori pedagogiku a zejména na koncept kosmické výchovy a programu „Děti Země“. Ve svých výzkumech se věnuje také otázkám inkluze pro studenty se speciálními potřebami.