Klíčové lekce

Klíčové lekce jsou dalším nástrojem v systému Kosmické výchovy a navazují na Velké příběhy. Oproti příběhům jsou to specifické a krátké prezentace, popř. malé příběhy (příběh o fotosyntéze), které dávají klíč k poznání nových věcí (potřeby rostlin, stavba listu, funkce kořene). Každá klíčová lekce v sobě nese izolaci jedné vlastnosti. Velké příběhy propojují a poukazují na provázanosti, klíčové lekce objasňují detaily.