Co mají děti místo známek a žákovské knížky ve škole?

Místo žákovské knížky mají děti v Montessori třídách záznamy a přehledy o svých pokrocích v učení. Dokončené úkoly a školní práci si děti zakládají do portfolia své školní práce, učitel je povinen vést si o každém dítěti pedagogické záznamy.


Důležité je také sebehodnocení dětí - jejich samostatné porovnávání své práce se svým nasazením a možnostmi, nejdříve ústní ocenění, později zvládnou děti obsáhlé písemné sebehodnocení. V každé škole se domlouvají učitelé v Montessori třídách spolu, jaké přehledy o práci dětí a pedagogické záznamy povedou. Učitelé, kteří spolupracují s naší společností, sestavili a společně vyzkoušeli například „bublinkové záznamové mapy učiva“ k některým oborům, které se pro nejmladší školáky dobře osvědčily (děti v nich vidí, jaká témata je čekají, mohou si mezi nimi vybírat a označují za pomoci učitele, která témata již zvládly). Někde používají učitelé „deníčky“, kam si samy děti zapisují, co každý den dělaly. Vyzkoušeli jsme záznamy o práci dětí zapisovat každý den na konci vyučování tak, aby byl vidět postup dítěte za celý měsíc. Některé školy používají záznamy učiva, které vycházejí ze ŠVP a ukazují dětem, se kterými pomůckami a materiály mají při práci na tématu pracovat, jaké otázky si mají na konci práce zodpovědět, obsahují sebehodnocení dítěte a nakonec zapíše ocenění nebo náměty na vylepšení práce učitel.


Zařazujeme různé typy hodnocení, kde si mohly děti porovnávat svůj výkon s předem danými kritérii k určité práci nebo označovat svoji úroveň na připravené škále, někdy jsme pro určitou práci používali bodovací systém, k dokončeným úkolům píší učitelé slovní komentáře. Hodnocení je směřováno k porovnávání pouze osobního výkonu dítěte, ne ke srovnávání dětí mezi sebou.


V Montessori třídách preferujeme způsoby hodnocení, které dávají samotnému dítěti, rodičům a učiteli obraz o individuálním pokroku dítěte - bez srovnávání s ostatními, kteří mají jiné osobní předpoklady. Na vysvědčení používáme popisné slovní hodnocení. Učitel popisuje individuální pokrok dítěte ve znalostech, dovednostech, osobní úspěchy, co se dítěti nedařilo. Popisné hodnocení sestavuje učitelka na základě portfolia školní práce dítěte, záznamů ověřených úkolů a dokončené práce a svých pedagogických záznamů o každém dítěti.