Rozvoj

V Montessori dobře víme, jak moc je důležitý pedagog proto, aby bylo dětem ve školce dobře. Z vlastní praxe také dobře známe obrovské nároky, které jsou v Montessori prostředí kladeny na osobnost každého Montessori průvodce. Pečlivě připravovat prostředí, pozorovat, napojovat děti na prostředí, vést si pozorně záznamy... I průvodci dětí potřebují podporu. Napsali jsme projekt na podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů a dopřáli díky podpoře MŠMT a ESF 64 pedagogům z různých  MŠ Montessori z celé České republiky letní školu, trénink pozorování a vyvezli je na týdenní stáž do zahraničí.

Fotografie projektu
Publikace k projektu
Popis projektu

Osobnost pedagoga určuje zásadním způsobem kvalitu vzdělávání dětí již v mateřských školách. Naším projektem jsme podpořili zejména profesní a osobnostní růst pedagogů MŠ Montessori.  Prožitkovým vzděláváním na téma sebereflexe, komunikace a emoční inteligence zahájili pedagogové na letní škole práci na svém vlastním sebe rozvoji.  Následně absolvovali seminář pedagogického pozorování a společně sestavili kritéria pro pozorování na zahraniční stáži.

Montessori ČR ve spolupráci se zahraničními Montessori organizacemi zajistila pro 64 pedagogů ze všech krajů ČR stáže v předškolních zařízeních Montessori v  šesti evropských zemích - Německu, Rakousku, Velké Británii, Holandsku, Norsku a Švédsku. Týmy pedagogů pod vedením odborných garantů sledovaly celý týden metodickou, didaktickou a organizační práci zahraničních kolegů.  Po absolvování stáže připravil  každý účastník projektu zprávu o získaných zkušenostech v zahraničí a v domovských školkách proběhlo vzájemné sdílení a předávání poznatků kolegům formou prezentací a besed.

Na závěrečné konferenci projektu  proběhla vzájemná reflexe všech zúčastněných na jednotlivé výjezdy.  Všichni pedagogové tak díky svým kolegům dostali jedinečnou možnost „vycestovat“ ještě jednou a do všech šesti zemí. Pedagogické týmy prezentovaly zkušenosti se začleňováním nových poznatků a inspirací do pedagogické praxe.  Společné setkání všech účastníků projektu bylo velmi kladně přivítáno a upevnilo nově získané kontakty a přátelství pro další spolupráci.

Projekt byl pro všechny nezapomenutelným zážitkem. Jsme rádi, že přinesl inspirace v českých školkách a propojil nás s Montessori společenstvím napříč Evropou. Pomohl zahájit novou spolupráci Montessori ČR také s dalšími národními organizacemi v Evropě. 

Rok
2014 - 2015
Celkový rozpočet
6 398 701 Kč
Cíl projektu

Cílem projektu bylo podpořit profesní rozvoj a rozšíření pedagogických pedagogů Mš Montessori.

Poskytovatel dotace