Šance

Jak připravit dítě na vstup do školy tak, aby vše zvládlo snadno, lehce a s úspěchem?   Montessori je takovou šancí pro každé dítě. Samo ve své podstatě nepřímo a kontinuálně připravuje děti na úspěšné a efektivní vzdělávání na základní škole. Využili jsme našich zkušeností z Montessori programu a dopřáli je i dětem, které nemohli chodit do Montessori školky každý den. Vytvořili jsme pro ně specifickou metodiku pro přípravu na školu a ověřili jí praxí. Nabídli jsme dětem v různých krajích program Šance a připravovali je pomocí pomůcek a specifického přístupu jednou týdně na školu.

Fotografie projektu
Publikace k projektu
Videa
Další fotografie
Popis projektu

Projekt zahrnoval tři fáze

 1. Příprava programu pro práci dětí s rodiči:
  • lektoři a odborný tým sestavil společně program pro 20 lekcí, podle kterého budou potom lektoři s dětmi a jejich rodiči pracovat
  • k programu lekcí byl sestaven přehled potřebných materiálů a pomůcek
  • byla připravena metodika pro práci rodičů s dětmi v domácím prostředí
  • přidala se doporučení na další pomůcky a vhodné texty pro práci doma
  • vyrobili jsme sadu didaktického materiálu pro práci dětí
  • natočili jsme film o tom, jak děti a rodiče v programu pracovali
  • vznikl informační webový portál
 2. Ověřování programu v pilotních centrech: Od listopadu 2010 do roku 2012 proběhli 3 cykly po dvaceti lekcích, ve kterých pracovaly děti se svými rodiči pracovat podle připraveného programu. Děti se při práci s pomůckami a materiály trénovaly v dovednostech potřebných pro čtení, psaní a matematiku. Rodiče pomáhali dětem se učit a dostali náměty, jak v práci pokračovat také doma.
 3. Na závěr projektu byla připravena konferenci pro pedagogickou veřejnost a rodiče
Rok
2010 - 2013
Celkový rozpočet
9 912 756 Kč
Cíl projektu

Cílem projektu bylo vytvořit a ověřit specifickou metodiku přípravy dětí předškolního věku na školní vzdělávání a na podporu a pomoc rodičům při domácí práci s dítětem. Projekt vyšel ze zkušeností s využíváním pomůcek a materiálů Montessori při práci s dětmi se specifickými potřebami a z nároků na připravenost dítěte pro vstup do školy. Je časově a materiálně přizpůsoben vymezenému prostředí při práci s dětmi, které nemohou zařízení Montessori navštěvovat pravidelně.

Poskytovatel dotace