Leknín

Jakou školu vybrat pro své dítě? To je otázka, kterou si klade každý rodič. Je vhodný Waldorf, Montessori, kritické myšlení, unschooling nebo program začít spolu? Čím se liší, co mají společného? Jak se v tom jako rodič snadno zorientovat? V rámci projektu Leknín jsme připravili workshop, který vám a dalším rodičům z vaší komunity pomůže vyjasnit, co od školy pro vaše dítě očekáváte a jaká je pro vás možná volba.  V rámci projektu se nám podařilo proškolit lektory, kteří vám mohou usnadnit orientaci v trendech moderního vzdělávání i možnostech domácího, komunitního vzdělávání vašich dětí. Předají vám i své osobité zkušenosti z praxe . 

Fotografie projektu
Seminář na přání a kurz pro vzdělavatele
Proč projekt vznikl

Informační podpora rodičů a laické veřejnosti v oblasti porozumění současnému systému a obsahu vzdělávání a jeho možnostem v oblasti individualizace výuky základního školství nebyla veliká a z našeho pohledu ani stále není dostatečná a uspokojující. I proto bylo v roce 2011 pro zástupce společnosti Montessori ČR důležité připravit takový projekt, který by umožnil tuto situaci v prostředí českého školství alespoň částečně napravit a podpořit vznik konzultantů (lektorů), kteří by otázku možností a individuálního přístupu ve vzdělávání dětí (zejména na 1. stupni základní školy) uměli jak rodičům, tak dalším zájemcům zpřístupnit.

Výstupy projektu
Workshopy pro rodiče: Jaká škola je vhodná pro vaše dítě?
 • Montessori, Waldorf, Začít spolu, unschooling?
 • Co který směr znamená? Jaké mám možnosti ve výběru školy?
 • V čem se liší obecní (státní), soukromá (nestátní), sdružená škola a domácí vzdělávání?
 • Jaké jsou výhody a jaká jsou rizika v jednotlivých typech škol?

Absolventi programu Leknín a lektoři společnosti Montessori ČR nabízí jednodenní/půldenní setkání pro dnešní i budoucí rodiče a vzdělavatele dětí mladšího školního věku ve vašem kraji, především v rodinných centrech a inovativních školách (možno i jinde). Stačí si domluvit termín. Cílem je, aby si lidé mohli odpovědněji odpovědět sobě i blízkým na otázku: Jaká škola je vhodná pro mé dítě?

Každé setkání se bude částečně lišit od jiných, protože lektoři budou představovat pedagogiky nebo témata dle individuální domluvy přímo s vámi.

Vzdělávací kurz: Lektor komunitního individualizovaného vzdělávání

Obsah:

 1. Legislativa škol (20 hodin)
 2. Lektor jako manažer (40 hodin)
 3. Pedagogika se zaměřením na individualizované vzdělávání (180 hodin)
 4. Lektorské dovednosti (60 hodin)
 5. Praktický nácvik lektorských dovedností včetně supervize (16 hodin)
Popis projektu

Základní aktivitou projektu bylo vyškolení celkem 30 lektorů z řad profesionálních pedagogů, lektorů nebo rodičů aktuálně pracujících s dětmi, kteří byli seznámeni prostřednictvím kurzu (v délce 300 hod.) s teoretickou oblastí vzdělávání, legislativy a managementu školy, ale také prakticky s oblastí metod práce, které podporují individualizaci žáka ve výuce, způsoby práce a rozvoj osobnosti dítěte (Montessori pedagogika, Začít spolu, Kritické myšlení, Integrovaná tematická výuka, Waldorfská pedagogika, práce s nadanými dětmi aj.).

Na navazujících seminářích pro rodiče a veřejnost (připravených pod souhrnným názvem „Jakou školu pro mé dítě“) měli tito noví lektoři KIV možnost si vyzkoušet a ověřit svou lektorskou a konzultantskou praxi.

Cílem jejich práce a konzultační podpory je zejména pomáhat rozvíjet povědomí rodičů o současných možnostech, přístupech a metodách práce s dětmi na základních školách v České republice. Napomáhat procesu uvědomění hodnot a možností individuálního přístupu každého dítěte.

 • Jakou školu si přeji pro své dítě?
 • Co očekávám?
 • Co by měla škola splňovat?
 • Jak se jako rodič mohu zapojit?
 • Co bych si měl zjistit předem?
 • Jaká mám jako rodič ve spolupráci se školou práva a povinnosti?
 • Co mohu konzultovat s dalšími rodiči?
 • Jak se jako místní komunita můžeme aktivně zapojit do života místní školy či napomoci takovou školu vytvořit?
 • Jak si mohu prakticky vyzkoušet metody takové práce s dítětem (např. s Montessori materiálem) apod.
Partnerská zařízení

Projekt Montessori ČR byl realizován v partnerství s Unií center pro rodinu a komunitu, která metodicky a informačně podporuje zástupce rodinných a mateřských center po celé České republice a dlouhodobě tak pracuje s rodičovskou a odbornou veřejností také v oblasti sociální práce a vzdělávání.

Rok
2012 - 2014
Celkový rozpočet
5 638 939,75 Kč
Cíl projektu

Vyškolení skupiny lektorů pomáhající rozvíjet povědomí rodičů o současných možnostech, přístupech a metodách ve vzdělávání a prezentace možností individuálního přístupu ve výuce zainteresovaným skupinám, zejm. obcím s rozšířenou působností - zřizovatelům ZŠ, občanským sdružením, které působí jako regionální komunitní a vzdělávací centra, zájemcům ze stran rodičovské veřejnosti a také odborníkům - pedagogům a psychologům.

Poskytovatel dotace