Inkluze

Cílem inkluzivního vzdělání je to, aby všechny děti byly schopné žít spolu v prostředí, ve kterém žijeme náš každodenní život. Inkluze je cesta k bytí spolu a učení se navzájem. Nejen v prostředí školky či školy. Montessori prostředí má jednu velkou výhodu - je přirozeně inkluzivní. Dává možnost zažít úspěch každému dítěti. Díky připravenému prostředí (věkově smíšeným skupinám, specifickým montessori pomůckám a připravenému průvodci) máme mnoho zkušeností a konkrétních nástrojů, jak na této cestě uspět. Zapojili jsme několik škol ve středočeském kraji a pracovali společně s pedagogy na tom, aby všechny děti v jejich třídách zažívaly úspěch. Jaké konkrétní úspěchy děti zažily, si můžete přečíst v příručce o projektu.

Fotografie projektu
Publikace k projektu
Montessori ČR i nadále podporuje inkluzi:
  • Pořádá semináře na klíč na podporu inkluzivního vzdělávání. Máte-li zájem určitě se nám ozvěte.
  • Vydává knihy na podporu inkluze.
  • Zve zkušené pedagogy ze zahraničí na podporu a sdílení dobré praxe s inkluzí např. německou montessori pedagožku a terapeutku Lore Anderlik.
Výstupy projektu

Inkluze není samozřejmostí. Vyžaduje dobrou přípravu, podporu, sdílení  a povzbuzení. Je třeba k ní vychovávat již od co nejútlejšího věku tak, aby se stala samozřejmostí jak ve školkách, školách, tak i v naší společnosti. 

Montessori pomůcky dětem velmi pomáhají a práce s nimi je baví. Učitelé ale bohužel nemají vytvořené dostatečné podmínky, aby pomůcky mohli využít na maximum – ještě je potřeba pracovat na změnách v organizaci vyučování a zlepšit podmínky pro práci učitelů….jen nakoupit pomůcky nestačí. Pokud má učitel Montessori pomůcky (alespoň nějaké), může učit v blocích a umí učit jinak než frontálně, bude se v jeho třídě dařit všem žákům (= bude zde probíhat inkluzivní výuka).

Pedagogové  zapojení do projektu inkluze  měli tyto zkušenosti:

  • Děti jsou nadšené z pomůcek, které si mohou vzít do ruky.
  • Práce pomohla nastartovat děti, kterým učení nešlo.
  • Děti mohly zažít spolupráci,  měly z ní velkou radost.
  • Pomůcky umožňují dětem se učit také bez zapisování a psaní – vlastním objevováním.
  • Pomůcky přináší inspiraci a podněcují k další tvořivé činnosti pedagogy i děti.
  • Děti mají úctu k pomůckám, se kterými mohou objevovat vlastní aktivitou.

Největší podporu potřebují pedagogové. Je třeba změnit nejen myšlení,  ale i systém, zavedenou organizaci práce a i přetvořit prostředí tak, aby mohli inkluzivní program dobře realizovat.

Popis projektu

Projekt poskytl teoretické zázemí o inkluzivním vzdělávání a didaktickou podporu pedagogům ze zapojených škol středočeského kraje. Formou praktických seminářů tematicky zaměřených především na jazyk, matematiku a geometrii se pedagogové z běžných škol prvního stupně seznámili se s tím, jakým způsobem se pracuje v Montessori třídách. Poznali, co v nich dobře funguje a proč. Získali vhled do toho, jak lze využít názorných montessori pomůcek na podporu učení. Aby mohli pedagogové aplikovat získané vědomosti přímo do své výuky, byli v rámci projektu na podporu práce pedagogů i dětí  zakoupeny některé základní pomůcky přímo do jednotlivých tříd. Jiné byly představeny pro inspiraci a na podporu vlastní tvořivé práce pedagogů s dětmi. Další praktickou podporu získali pedagogové formou pravidelných návštěv zkušených Montessori pedagogů z terénu.  Kromě mentoringu, mohli vidět také jejich přímou práci s dětmi ve své třídě a zažít tak na vlastní kůži jinou organizaci práce přímo ve své praxi.  Projekt pomohl dětem i pedagogům, aby zažili úspěch a radost ze své práce.

V tomto projektu jsme zkusili učitelům 1. st. běžných ZŠ dát vybrané pomůcky především pro výuku jazyka a matematiky na 1. stupni, naučili jsme je s nimi pracovat a nechali jsme je, aby tyto pomůcky zahrnuli do své výuky. Pomáhali jsme jim při tom radou konzultantů, kteří jezdili do škol, sledovali jsme co jde a co ne a na závěr jsme nechali učitele, aby tuto zkušenost zhodnotili. Každá škola dostala pomůcky za 30 000 Kč.

Partnerská zařízení

Masarykova jubilejní ZŠ Hřebeč
ZŠ a MŠ Chraštice
ZŠ J. A. Komenského, Lysá na Labem
ZŠ a MŠ G. A. Lindnera, Rožďalovice
ZŠ a MŠ Pod Budčí, Zákolany
ZŠ Zdice

Rok
2012 - 2013
Celkový rozpočet
2 249 080 Kč
Cíl projektu

Cílem bylo pilotní ověření možnosti využití vybraných Montessori pomůcek pro vytvoření inkluzivního prostředí na 1. stupni běžné základní školy.

Poskytovatel dotace