Matematika

Tolik čísel, pojmů, znamének a tvarů! Netušilo jsem jako dítě, že svět kolem mě je tak moc plný matematiky, dokud jsem jako lidská bytost nezačal vědomě vše zkoumat. Už vím, co je zlomek a co matematický řád. Proč je nějaké číslo „mocnou“ mocninou, proč se nějaké množství dělí, i když se zrovna s nikým dělit nechce :-) Proč „šest“ je víc než „osm“ (vždyť to první slovo má čtyři písmena a to druhé jen tři?). A proč se vlastně kostce říká krychle? To vše a mnohem více jsem hravě objevil v matematice.