Válí se to, koulí se to ?

Je to modré, lesklé a hlaďoučké. Válí se to?  Koulí se to? Nebo se to snad překlápí? A co že to vůbec je? Ano, jsou to krásná geometrická tělesa, která potkáte v každé Montessori třídě. V mateřské školce se děti seznamují s jejich vlastnostmi. Zkoumají zda se kutálí, jak se překlápí, která se na sebe přesně „vejdou“ a co se z nich může postavit. Víte, jaký je rozdíl v kutálení koule, kuželu a válce? To prostě musíte vyzkoušet!


Děti ve věku 3-6 let také velmi přitahují jednotlivé názvy těles. Jsou to slova jako elipsoid, ovoid, koule a další nám známá slova, ale pro děti nevšední a okouzlující. Díky dětské absorbující mysli všechna tato nová slova děti jednoduše nasáknou jako houba. Snadno, lehko, bez úsilí! Stačí je držet v ruce. My dospělí už v nich musíme mít systém a hledáme logická spojení. Proč se jeden čtyřboký hranol jmenuje kvádr a druhý krychle? Pro dospělého to chce už skutečně „velkou“ matematiku, ale pro děti je to prostě tak – je to hra.

Na základní škole zkoumání těles pokračuje. Děti se seznamují s tím, co je hrana, stěna a vrchol a ti hloubavější dokonce přijdou na vztah mezi počtem hran, stěn a vrcholů u konvexních hranatých těles. Součet počtu vrcholů a stěn konvexního mnohostěnu se rovná počtu hran zvětšenému o dva (Eulerova věta: v + s = h + 2). Mohou také vyzkoušet pocity začínajících architektů a zkoumat bokorys, nárys a půdorys jednotlivých staveb. Nebo se jen ponořit do tajů Platónových těles a nechat se okouzlit jejich dokonalými tvary stejně jako mnoho skutečně velkých matematických i nematematických velikánů. Někteří se dokonce snaží tělesa nakreslit či později narýsovat. Všimli jste si někdy, jak se světlo odráží na povrchu koule nebo ovoidu? A co teprve, když se sami podíváte do jednotlivých těles jako do zrcadla! Vyzkoušejte to a i ta nejchmurnější nálada Vás snadno přejde. Všímejme si světa kolem nás. Je krásný, jedinečný a okouzlující.