Barevné počty

Perlový kabinet a dlouhé barevné řetězy to je lákadlo v každé Montessori třídě! Poprvé je představujeme dětem už ve školce. Díky barevným řetězům si děti smyslově zakusí lineární počítání, tedy počítání pěkně po jedné 1,2,3,4,5,6,7… až do sta nebo tisíce - podle zájmu dětí.


Pro děti ve věku 3-6 let představuje perlový kabinet VELKOU práci. Představte si 5tileté dítě, které si bere zlatý a nejdelší řetěz s tisíci perlami a pokládá ho na koberec. Ta délka! Je na něj potřeba hodně prostorná třída nebo chodba. S použitím číselných šipek počítá celou tu dlouhou řadu až do tisíce!

Představte si ten pocit, když tu práci dokončí. A co teprve smyslový prožitek a požitek? Zlatá krychle, která je jedním tisícem, se dá roztáhnout do dlouhé řady perel, kterých je právě 1000! Smyslová zkušenost vede děti ke konkrétní představě přechodu od trojrozměrné krychle v dvojdimenzionální řadu.

Kromě lineárního počítání představuje perlový kabinet i další matematické představy v názorné a velmi konkrétní podobě. Děti si tyto představy doslova pochovají ve svých rukou. S využitím perlových řetězů, čtvercových a krychlových čísel a číselných šipek, perlový kabinet postupně ukazuje:

  • Lineární počítání po desítkách 10, 20, 30, 40,…..1000
  • Násobení a násobky
  • Čtvercová čísla: 6x6=36, tedy druhé mocniny
  • Krychlová čísla: 10x10x10=1000, tedy třetí mocniny

Konkrétní učení a konkrétní matematické představy přímo v dlaních dětí budují stabilní základnu pro budoucí učení na základní škole. Dítě smyslově vnímá vztahy a souvislosti mezi jednotlivými čísly a dojde si svou vlastní prací a aktivitou k mnoha zajímavým objevům a aha momentům. Objevuje násobení a pravidla dělení stejně jako mocniny čísel.

Perlový kabinet je atraktivní pomůckou také ve třídě pro děti 6-12. Pomocí zapojení pohybu a svalové paměti si děti upevňují základní řadu čísel, uvědomují si jednoduché sčítání a odčítání (kolik desítek musím přidat, abych dostal/a např. z čísla 120 číslo 140, atd.)

Objevují vzájemné vztahy mezi čísly, porovnávají je a třídí ve své mysli. Při práci s každým následujícím řetězem si rozšiřují početní obor. Zcela nevědomky vstřebávají základní poznatky o druhých a třetích mocninách. Při práci s řetězy se rozvíjí nejen jejich matematická mysl, ale také geometrická představivost a osvojují si princip pro pozdější výpočet obsahů a objemů.

Takové jednoduché barevné řetězy a co se z nich děti všechno nenaučí… Barevně. Hravě. Se zájmem a radostí. Přijďte si je vyzkoušet i vy.