Pascal, Montessori nebo Cimrman?

Tento článek by se také mohl jmenovat třeba: „MÁ - TÉMATIKA“, „MATE - mě a pak mi z toho TIKÁ“ nebo prostě jen MATIKA, MÁŤA či MATEMATIKA?

Lidská mysl je matematická.

A i když se Vám to možná nezdá, matematika nás provází od dětství, ale i od pradávna. Již Blaise Pascal, francouzský matematik, fyzik a filozof poprvé použil pojem „Matematická mysl“. Marie Montessori jeho myšlenku převzala a rozpracovala v neuvěřitelně, komplexní, smysluplný a logický systém Montessori matematiky.


Samozřejmě, že prvenství při vymýšlení pojmu Matematická mysl, musíme ovšem přiznat našemu českému velikánu Járovi Cimrmanovi, který se snažil vypátrat první pohnutky člověka, proč vlastně začal počítat. Bohužel se jeho objevy nedochovaly, ale o jeho matematické genialitě svědčí např. jeho teorie Měkčení – opak matematických Tvrzení. Je tedy pravděpodobné, že jeho měkčení ohledně prvních lidí a matematiky bylo tak měkké, že se prostě rozplynulo. Pokusme se tedy znovu posbírat myšlenky všech těchto velikánů.

Již v pravěku měli lidé potřebu vše počítat, vyjadřovat množství a vymýšlet nejrůznější symboly. Dokonce se zdá, že lidé v historii používali čísla i k popisu kvality, nejen k popisu množství. Některé národy vymyslely celé systémy čísel a některé si do dnes vystačí jen s „jedna“ a pro všechno víc „dva“, ale faktem je, že všechny národy měly jakási „čísla“. Ve Věstonicích byla například nalezena kost s 55 zářezy – Věstonická vlčí vrubovka - z nichž první 25 je rozděleno do skupin po pěti.

Skutečná matematika se však začala rozvíjet až v Egyptě, Mezopotámii, Indii a Číně od pátého do třetího tisíciletí před naším letopočtem.

Přesvědčení, že lidé mají Matematickou mysl, se potvrdilo i současnými vědeckými výzkumy. Zjistilo se např., že:

  • oblast pro počítání je umístěna v nižším mozkovém laloku,
  • exaktní aritmetika používá oblast levého čelního laloku, stejně jako tuto oblast používáme při řešení slovních úloh.
  • Levý i pravý temenní lalok mozku, kde jsou centra vizuální, prostorová a mnohá další ovládají i prsty!

Naše mysl je skutečně matematická!

A nyní se ukáže, čí TÉMATIKA matematika vlastně je. Pokuste se vyřešit následující hádanku.

Tito pejsci mají za sebou náročný lov a odpočívají. Pokuste se čtyřmi čarami je zase rozeběhnout. Zobrazit řešení. (Sam Loyd)