prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Univerzita Pardubice

Na základě vlastních teoretických i praktických zkušeností s principy pedagogy Montessori, které jsem získaval po více než 25 let v různých částech světa, mohu s klidným svědomím prohlásit, že pro děti předškolního věku se mi jeví tato pedagogika jako nejefektivnější, a to zvláště proto, že při správné aplikaci nedeformuje přirozený vývoj dítěte a nezakládá tak nebezpečí vzniku poruch chování a učení v budoucím „školním” období života dítěte. Správné uplatňování principů pedagogiky Montessori ve výchově a vzdělávání dítěte předškolního věku vytváří tak dobrý základ nejen pro poměrně klidné překonání puberty, ale spokojené prožití celého života vašeho dítěte.