Mgr. Martina Štanclová

Lektorka

Přínos pedagogiky Marie Montessori pro děti vidím v jejich svobodném rozvoji, chuti učit se nové věci a poznávat svět. Na řadě dětí, které prošly mýma rukama vidím, jak tato pedagogika může obohatit každého, kdo se jí začne zabývat. Je to celoživotí cesta pro děti, ale i dospělé.

M.stanclova@seznam.cz

Martino, jak ses dostala k Montessori pedagogice?

K Montessori pedagogice mne přivedla kamarádka, která měla děti v MŠ Urbánkova. Tam se pořádala přednáška Hanky Mokré, na kterou mne kamarádka pozvala. Já jsem v té době pracovala v Dětském integračním centru a přišlo mi jako dobrý nápad obohatit se o další poznatky. Prostředí školky, to co Hanka říkala a moje dosavadní zkušenost mi najednou ukázaly, že Montessori pedagogika je to, co hledám.

Proč ses rozhodla Montessori zasvětit svůj život?

Dobrá otázka a velmi obsáhlá :-). V kostce vidím výsledky na dětech. Montessori vnímám jako velmi moderní směr vzdělávání dětí.

Proč ses rozhodla spolupracovat s Montessori ČR?

Když jsem dostala nabídku lektorovat v diplomovém kurzu, byla to pro mne čest a tak to vnímám stále. Možnost šířit Montessori pedagogiku dál.

Která oblast Montessori je pro Tebe největší „srdcová záležitost“?

Nejraději mám asi hudbu, kterou také spolu s pohybem učím v Národním diplomovém kurzu.

Čemu se profesně věnuješ kromě práce v Montessori ČR?

V tuto chvíli jsem ředitelka Mateřské a Základní školy Kouzelné školy na Praze 10.

Čemu se věnuješ ráda ve volném čase (kromě Montessori)?

Ve volném čase ráda čtu, cvičím jógu a také se ráda dál vzdělávám.

Dosažené vzdělání a absolvované kurzy

 • Speciální pedagogika-vychovatelství; titul bakalář (Bc)
 • Česká akademie jógy při FTVS UK: Cvičitel jógy 3. třídy
 • VII. Diplomový akreditovaný kurz MŠMT ČR – Montessori pedagogika
 • Střední pedagogická škola na Evropské: Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Lektorka Národního diplomového kurzu Montessori
 • NIDV – kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
 • Česká Orffova společnost
 • Spolupráce se Sítí mateřských center – lektorka rekvalifikačního kurzu
 • Brána k dětem – besedy, přednášky
 • Respektovat a být respektován
 • Psychomusica – AMI Montessori Clare Healy
 • AMI Lilien Brian
 • Možnosti dramatické výchovy v MŠ
 • Jóga pro děti
 • Taneční hry s písničkami
 • Hledání příčin kázeňských problémů u dětí v MŠ
 • Vybrané neodkladné stavy u dětí, základy kardiovaskulární resuscitace
 • Hudební rok ve vzdělávacím programu
 • Hry s padákem, stuhami a šátky v MŠ a ŠD
 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Neklidné dítě v MŠ – projevy, příčiny a pomoc
 • Specifika práce s dětmi a rodinami ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • Software Bakaláři – Evidence školní matriky a předávání dat