Proč připravovat prostředí?

Cílem připraveného prostředí v Montessori třídě (3-6 let) je, aby se děti cítily pohodlně a bezpečně. Prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně, přináší do jejich života jistotu. Pokud je navíc i dobře organizované, pomáhá dětem se efektivně a dobře učit. Rozvíjí jejich potenciál. Dává dětem výběr, svobodu a umožňuje se soustředit bez rušivých vlivů.


Dobře připravené Montessori prostředí pro děti 3-6 let:

  • Obsahuje pomůcky a materiály, které jsou zajímavé, kompletní a funkční
  • Podporuje zájem dětí tím, že jim dává prostor a možnosti pro to, aby děti dělaly věci samostatně a nezávisle na dospělých
  • Uspokojuje fyzické, psychické, sociální i intelektuální potřeby dětí ve věku 3-6 let
  • Oslovuje všech 5 smyslů (chuť, čich, hmat, zrak a sluch)
  • Umožňuje dětem, aby se samy opravovaly prostřednictvím vlastní zkušenosti
  • Nabízí pokud možno přírodní materiály a aktivity skutečného života
  • Povzbuzuje děti učit se co nejlépe, v rámci svých možností
  • Dává dětem prostor pohybovat se a objevovat, aniž by to rušilo ostatní
  • Pomáhá dětem získat sebejistotu a nezávislost tím, že si mohou vybrat své vlastní aktivity a tím, že jsou připraveny tak, že je zvládnou
  • Vyvažuje zájmy jednotlivých dětí i celé skupiny