Co je v té krabičce? Samá „m“!

Když chceme podpořit děti, aby se naučily číst – naučíme je znát písmena, ale ještě je potřeba naučit je h-l-á-s- k-o-v-a-t. Dítě si potřebuje uvědomit, že slova se skládají z jednotlivých zvuků a učí se je od sebe odlišovat – tomu se říká fonematické uvědomění a sluchové rozlišení hlásek ve slovech – a to je vlastně mentální příprava pro čtení. V Montessori systému se děti učí pojmenovat písmena a s pomocí dospělých trénují při hrách s hláskováním.


Pro hláskovací hry - složení zvuků do slov a rozložení slov na hlásky - můžeme využívat prostředí kolem nás: rozlišovat hlásky u vlastního jména, pro názvy věcí v okolí dítěte, co vidíme kolem sebe při jízdě autem nebo autobusem, můžeme hláskovat slova, která si má dítě vybavit ve své mysli.

A můžeme připravovat tajemné krabičky: seskupíme nejrůznější malé předměty a zajímavůstky do krabiček (nebo pytlíčků nebo něčeho jiného) podle počátečních písmen abecedy. Pak si vybereme sbírku označenou třeba písmenem m – a co tu najdeme? M jako mašle, m jako mušle, m jako miminko, m jako moucha, m jakou makovice, m jako mince, m jako máslo, m jako malina, m jako motorka, m jako mrkev, m jako motýl, m jako mamut, m jako medvídek, m jako mák, m jako… - že jich tolik nemáte? Nevadí, začněte třeba se čtyřmi pro každé písmeno. Každou sobotu může do sbírky přibýt nová tajemná krabička s písmenem…

A kdo bude mít po čtyřech také v krabičkách pro A, E, I, Y, U, Ď, Ť, Ň, X, W, Ř, F, G – vyhrává cenu české abecedy!

Období od 4 ½ do 5 ½ let je vhodné pro intenzívní učení čtení. Zájem o čtení po čtvrtém roce věku můžeme u dětí vypozorovat - děti se o písmena samy zajímají, vyhledávají známá písmena ve slovech a chtějí, abychom jim pomáhaly slova přečíst.

Nepropásněte ho!Děti se učí číst snadno, lehce a bez úsilí!

Již nikde je to nebude bavit jako v této době…