Továrna, nebo malá výzkumná laboratoř?

Základem Montessori vzdělávání je pohled na dítě jako na vnitřně motivovaného „pracovníka“ nebo „včeličku“, a nikoliv jako na někoho, kdo je „prázdnou nádobou,“ kterou musíme naplnit potřebnými vědomostmi.

V Montessori třídách tedy máme „pracující“ aktivní děti. Jsou to děti, které jsou vnitřně motivované k poznávání okolního světa a ve svém prostředí se učí skrze vnitřně motivovanou činnost.


Montessori škola vypadá jako malá výzkumná univerzitní laboratoř, kde je možné věnovat se řadě činností a aktivit v různých oborech. Je to místo, kde je kladení otázek motorem k vyhledávání a zjišťování informací o světě kolem nás i v nás. Společné hledání odpovědí, sdílení, diskuse, skupinová práce. Důraz je kladen na proces a vzájemné učení. Tovární model, který je zaměřen hlavně na výkon a na to, aby všichni všechno dokončili ve stejný čas a ideálně i za stejných podmínek, zde nenajdete.

Najdete tu ale děti, které se věnují – podobně jako vědci v laboratořích – vlastním výzkumným projektům. Stejně jako vědci na univerzitách si děti vybírají, o čem se chtějí učit na základě toho, co je zajímá a samozřejmě i toho, co je třeba se v naší zemi naučit. Dostává se jim ale výkladu napříč kurikulem, což trochu připomíná nadšence navštěvující kolokvia nebo konference, kde se seznamují s novými oblastmi nebo technikami. Děti si povídají a spolupracují se spolužáky podle svého rozhodnutí. Výsledky své práce zaznamenávají domluvenou formou a prezentují před ostatními dětmi ve škole, čímž je seznamují s dalšími poznatky a objevy.

Montessori vzdělávání pohlíží na dítě jako na motivovaného studenta na vysoké škole, který provádí svůj výzkum. Velmi se vzdaluje představě, že dítě je prázdnou nádobou a veškeré vědomosti je třeba mu do hlavy nalít.

V Montessori vzdělávání se počítá s tím, že vnitřní motivaci dětí k učení je třeba v dětech od malička podporovat a pěstovat tak, aby dítě, které přijde do školy, bylo schopné si vybrat činnost, zaměřit se na ni, s radostí ji dokončit a sdílet s ostatními. Je to pohled na vzdělání, který není nový, ale vyžaduje změnu úhlu pohledu, neboť je zaměřeno celistvě na harmonický rozvoj lidské osobnosti od početí až po dospělost. Tedy od sklepa až po půdu!