Ohmatej si písmena

Lehká a obratná ruka – to je potřebná schopnost pro trénink psaní. Nemůžeme čekat až na grafomotorická listy ve školce či dokonce ve škole!


Obratnost ruky musíme trénovat už doma – jak? Ruce musí pracovat, manipulovat a mít k tomu mnoho příležitostí. Také budou obě modelovat a různé výtvarně vytvářet nebo naopak demontovat – párat, trhat, stříhat, rozebírat…

Jak trénovat lehkost ruky? Třeba tak, že často a velmi lehce něco hladíme a dotýkáme se – malé dítě moc zajímá, co je hladké a hrubé a jaké jsou struktury a povrchy věcí – vždyť to znáte, všechno potřebují osahat. Tak můžeme ukazovat, jak se věci lehce a ladně hladí – hladké, hrubé, studené, tvrdé, měkké, sametové…

Takto připravenou ruku můžeme zpřesňovat – třeba s pomocí hmatových písmen. To jsou písmena znázorněná drsnou linií na hladké podložce. Používají se tvary písmen, kterými se v dané kultuře píše. Už tříleté děti bude bavit obtahovat ty drsné zakroucené hady a poslouchat zvuky: „a“ „m“ „l“ „u“ „s“….