Jak jsem objevil Ameriku

Jaký je to asi pocit, když si konečně dokážeme představit konkrétněji to, co pro nás bylo doposud jen v mlze a neurčité? Když konečně pochopíme, o čem ty kolem nás pořád dokola vypraví? Když význam a pochopení toho, co se za jednotlivými slovy skrývá, držíme přímo ve vlastních rukou. Dalo by se pak možná říci, že objevujeme svět a možná i přímo Ameriku…


„Několik šestiletých dětí jednou stálo v živé diskuzi kolem glóbu, když tu se mezi nimi protlačilo dopředu menší, zhruba tříapůlleté dítě a řeklo:
‚Ukažte. Tohle je svět?‘
‚Ano,‘ řekli ostatní překvapeně.
‚Teď už rozumím,‘ pokračovalo to tříleté. ‚Můj strýček už ho třikrát obeplul.“

„Chlapec ve věku čtyř a půl roku chtěl jednoho dne vidět glóbus. Pozorně si ho prohlížel a poslouchal, jak se starší děti baví o Americe. Náhle jim skočil do řeči: 
‚A kde je New York?‘
Ostatní byli zjevně překvapeni, ale ukázali mu, co chtěl vidět. On se však ptal dále: ‚A kde je Holandsko?‘ I to vzbudilo údiv. Když chlapci ukázali i to, zvolal:
‚Aha, tak tohle musí být moře! Můj tatínek jezdí dvakrát za rok do Ameriky a bydlí v New Yorku. Vždycky, když odjede, maminka říká, že táta je na moři. To říká několik dní a pak řekne, že táta přijel do New Yorku. Za pár dní pak začne říkat, že táta je zase na moři. A pak přijde nějaký hezký den a maminka mě vezme sebou a jdeme tátovi naproti!‘ “

Marie Montessori, z knihy Absorbující mysl

Obejmout zeměkouli – od uchopení k pochopení

Děti si často to, co si nedovedou představit, obalují do různých nejistých, fantazijních představ. Když se pak setkají s jejich konkrétním zhmotněním, mohou své představy upravovat a zpřesňovat, lépe a přesněji chápat!

Děti do tří let si podle Marie Montessori nepotřebují jen hrát s autíčky a s panenkami, skládat kostky a poslouchat pohádky. Potřebují hlavně pochopit místo, kde žijí. Adaptovat se na své místo a čas, do které se narodili – tady a teď.

Jsou vybaveni neuvěřitelnou touhou po poznání a objevovánísvěta, ve kterém se ocitli. Také máte kolem sebe takové zvídavé tříleté, čtyřleté děti, které vás neustále bombardují záplavou nejrůznějších otázek. Co je to? Aha, a na co to je dobrý? K čemu to potřebuješ? A proč?

Dětem můžeme nabídnout mnohem mnohem více… Řeknete si, no vždyť to také děláme! Když jsme my byli malí… Ale nejde ani tak o to, kolik toho budeme dětem nabízet, ale zejména o to, jak jim to budeme nabízet. Jestli vůbec a jak konkrétně to, co dětem předkládáme, jim pomáhá porozumět světu a životu kolem nich.

Svět kolem nich, to jsou nejrůznější pojmy, které je třeba nejprve uchopit a pak teprve pochopit!

Když ne kostky, tak co teda?

„Zaměstnáme-li představivost něčím reálným, pomáháme dítěti daleko více, neboť mu umožňujeme kontakt s opravdovým životem.“

„Mámo, táto, hlavně ne žádné dlouhé vysvětlování!" Až příliš často podáváme malým dětem moc dlouhé a velmi vyčerpávající vysvětlení! 

"Někdy se na něco zeptám, třeba proč jsou listy zelené, a dostanu výklad od chlorofylu až po využití energie ze slunečních paprsků! Ale já jsem jen chtěl vědět, proč jsou listy zelené! Ne všechny ty věci o chlorofylu a paprscích. Jsou mi tři a ještě nedokážu sledovat dlouhé výklady. Pochopte!"

Děti potřebují pochopit, a k tomu je třeba pojmy uchopit! Nejlépe chápou, když drží abstraktní představu přímo v ruce. Třeba tak, jako je to s touto zeměkoulí. 

„Máš v ruce glóbus. Model naší Země. Ten už znáš, viď? Je na něm pevnina a voda. O tom, jsem ti už také povídala, ale pevnina má na tomto glóbu různé barvy. Každá barva – jiný kus pevniny – se jmenuje kontinent. Podívej se, kolik máme na glóbu kontinentů? Jestli chceš, můžeme je zkusit spolu spočítat.“

„Dotkneš se nějakého kontinentu?“

„Ten, kterého ses dotkla, nazýváme Evropa. Chtěla bys vědět, jak se jmenují i ty další?“

„Jo, už jsem slyšela o Americe, to je taky nějaký kontinent?“

„Ano, podívej Severní Amerika. Tady na glóbu má oranžovou barvu. A Jižní Amerika, ta je tady růžová.“

amerika 3

Kromě glóbů najdete v připraveném prostředí Montessori tříd ještě mnoho zajímavých materiálů a pomůcek, které dětem i dospělým pomáhají od uchopení k pochopení. Přijďte se podívat do nějaké Montessori školky nebo k nám do společnosti Montessori ČR! Objevíte mapy, vlajky, formy pevniny a vody a spousty dalších zajímavostí.

„Malé děti jsou poháněny vlastní přirozeností, aby aktivně získávaly zkušenosti se světem, který je obklopuje. Své ruce používají nejen pro ty nejzákladnější praktické účely, ale také jako nástroj k získávání vědomostí.“ Marie Montessori, z knihy Absorbující mysl