Adventní kalendář - 21. 12. 2020

Už jen tři dny do Vánoc. A koleda v portugalštině.

Portugalštinou se mluví v Portugalsku. A třeba Brazílii. Nebo Mozambiku. Všude kolem světa.

Hlavně proto, že kdysi bylo Portugalsko námořní velmoc. Portugalci vyplouvali na cesty kolem světa. A šířili svoji kulturu a jazyk.

Beijai o Menino

Beijai-o agora

Beijai o Menino

De Nossa Senhora

Beijai o Menino

Beijai-o no pé

Beijai o Menino

De São José

Beijai o Menino

Beijai-o na mão

Beijai o Menino

De São João.

Os filhos dos homens

Em berços dourados

E pós, meu Menino

Em palhas deitado

Beijai o Menino...

Em palhas deitado

Em palhas aquecido

Filho d'uma rosa

D'um cravo nascido

Beijai o Menino...

Os filhos dos homens

Em bons travesseiros

E pós, meu Menino

Preso a um madeiro

Beijai o Menino...