Adventní kalendář - 20. 12. 2020

Dvacátý adventní den si zazpíváme koledu v bulharštině.

Bulharsky se mluví v Bulharsku. Zemi s krásnými horami a mořem. Bulharština má zvláštní písmo. Cyrilici. Kdo by se ji chtěl naučit, může níže:

Аа /a/ Бб /b/ Вв /v/ Гг /g/ Дд /d/ Ее /e/

Жж /ž/ Зз /z/ Ии /i/ Йй /j/ Кк /k/ Лл /l/

Мм /m/ Нн /n/ Оо /o/ Пп /p/ Рр /r/ Сс /s/

Тт /t/ Уу /u/ Фф /f/ Хх /ch/ Цц /c/ Чч /č/

Шш /š/ Щщ /št/

Ъъ /takový ten zvuk, jako když nevíte, v podstatě, jako by tam to písmenko nebylo/

ь /změkčuje písmeno před ním/ Юю /ju/ Яя /ja/

Teď už si můžete zazpívat s námi.

Коладе, ладе, коладе, ладе

Ой, Коледо, мой Коледо,

роди ми се Боже чедо.

Кравай скача от полица,

ври в котлето кървавица.

Кажи, бабо, като лани

на нас весело да стане.