Adventní kalendář - 22. 12. 2020

Za dvaadvacátým okýnkem adventního kalendáře se nachází koleda v nizozemštině.

Nizozemštinou se mluví v Nizozemsku. Státu, který má velmi nízko zemi. Místy dokonce pod mořem. Proto se tak nazývá. Mimo Nizozemsko se tak mluví i v Belgii. Tam se jazyku říká vlámština.

Nizozemci chrochtají. Když je někde napsáno G, čtou ho jako CH. Ale takové chrochtavé. A třeba takový malíř Vincet van Gogh je rázem Vincetem van Chochem. Chrochtavým.

Chcete-li si zazpívat s námi, budeme rádi.

Een Kind geboren in Bethlehem

Verblidet alle Jeruzalem

Amor, amor, amor, amor, amor

Quam dulcis est amor

Drie koningen kwamen uit Oostenlande

en brachten dat kindekijn offerande.

Amor, amor...

Die engelen zongen toen ter tijd,

die herdekens waren zeer verblijd.

Amor, amor...

Al met die engelen wilen wij zingen

en laten onz' haten in vreugde springen.

Amor, amor...