Interaktivní učebnice ČJ - I. díl

Pravopis

Nehodnoceno

Autor: Drahomíra Jucovičová, Kamila Randáková
Rok vydání: 2010

Představujeme Vám zcela unikátní interaktivní učebnice českého jazyka, které jsou postaveny na využívání aktivních forem učení při osvojování českého jazyka (dětem nejsou předkládány hotové poznatky, ale na základě svého bádání, experimentování, manipulace, porovnávání, třídění atp. samy nové poznatky vyvozují a ověřují si jejich správnost).

1 440 Kč

Vzdělávací obsah je rozdělen do jednotlivých okruhů – ke každému okruhu je přiložen metodický list (který nastiňuje možnosti konkrétního využití přiložených pomůcek), pokyny pro děti (podle kterých mohou samostatně postupovat), soubor pomůcek (většinou vizuálních, ale i trojdimenzionálních, manipulativních), zalaminovaná zjednodušená gramatická pravidla a pracovní listy (ke kopírování). Součástí jsou i kontrolní karty, které dětem umožňují okamžitou zpětnou vazbu i bez přímé účasti pedagoga.

 Z hlediska obsahu se jedná o učebnice, které přinášejí průřez učivem českého jazyka (jazykové výchovy) na 1. i  2. stupni základních škol v souladu s rámcovým vzdělávacím programem ZŠ a očekávanými výstupy. Interaktivní učebnice - zejména díky využívání vlastní aktivity dětí, multisenzoriálního přístupu, snaze o zestručnění a zpřehlednění  - usnadňují dětem nejen fázi osvojování, které se tak stává důkladnější, ale napomáhají i pohotovějšímu vybavení a aplikaci správného pravidla a v neposlední řadě i rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku.

Obsah této učebnice/dílu:

- PRAVOPIS -bě/-bje-, -pě-, -vje-/-vě-, -mě/-mně

- PÁROVÉ SOUHLÁSKY (t-d, v-f, s-z, h-ch, p-b, š-ž, ť-ď)

- PRAVOPIS PO OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH (b, f, l, m, p, s, v, z) - vyjmenovaná slova

- SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

- APLIKACE GRAMATICKÝCH PRAVIDEL

- PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN

Listujte v knize!

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.