Adventní kalendář - 12. 12. 2020

Dvanáctý adventní den přinášíme koledu anglickou.

Angličtina je nejrozšířenější jazyk na světě. A třetím nejčastějším mateřským jazykem. Možná jí mluvíte také.

Anglických koled znáte jistě hromadu. Zní všude. Ale my vybrali koledu starou. Kterou asi moc lidí nezná. A kdo umí anglicky, pozná, že to ani není typická koleda.

O Ježíši se v ní zpívá. A podobně, jako v koledě německé, o trní, ze kterého vyrostly květy. Na počest Ježíška.

Down in yon forest there stands a hall

The bells of Paradise, I hear them ring

Things covered all over with purple and pall

And I love my Lord Jesus above anything

Down in that hall there is a bed

The bells of Paradise, I hear them ring

All scarlet the cover, the cover it spread

And I love my Lord Jesus above anything

And on that bed there lies a knight

The bells of Paradise, I hear them ring

And he doth bleed by day and by night

And I love my Lord Jesus above anything

Down under that bed there runs a flood

The bells of Paradise, I hear them ring

The one half runs water, the other runs blood

And I love my Lord Jesus above anything

Down at the bed's foot there springs a thorn

The bells of Paradise, I hear them ring

That bloomed its white blossom the day he was born

And I love my Lord Jesus above anything

And over that place the moon shines bright

The bells of Paradise, I hear them ring

To show that our Savior was born on that night

And I love my Lord Jesus above anything