Adventní kalendář - 6. 12. 2020

Za šestým okénkem našeho adventního kalendáře je koleda huronská. Nebo taky wendatská. To je jazyk indiánský.

Stejně jako latina, je dnes považován za mrtvý jazyk. Tedy takový, jakým se prakticky nemluví. I huronštinu se ale můžete naučit.

Začněme třeba naší koledou. Zazpíváme si o tom, že se narodil Ježíšek (Iesus Ahattonnia). A můžeme se u toho zamyslet, jak vlastně takoví indiáni slaví Vánoce.

Ehstehn yayau deh tsaun we yisus ahattonnia

O na wateh wado:kwi nonnwa 'ndasqua entai

Ehnau sherskwa trivota nonnwa 'ndi yaun rashata

Iesus Ahattonnia, Ahattonnia, Iesus Ahattonnia.

Ayoki onki hm-ashe eran yayeh raunnaun

Yauntaun kanntatya hm-deh 'ndyaun sehnsatoa ronnyaun

Waria hnawakweh tond Yosehf sataunn haronnyaun,

Iesus Ahattonnia, Ahattonnia, Iesus Ahattonnia.