Externí spolupracovníci

Spolupracujeme s předními odborníky v oblasti vzdělávání. Jejich přednášky jsou nedílnou součástí našich diplomových kurzů.

Eva Houdková, DiS.
Montessori základní škola Archa
Evu už více než 13 let baví objevovat Montessori společně s dětmi. Své objevy začala jako pedagožka v mezinárodní pražské Montessori školce, založila úspěšné Montessori centrum 4 Medvědi, které i dlouhé roky vedla a vzdělávala v něm děti i dospělé. Děti ze školky ji dovedly až do školy, kde mohou společné objevy a radost z nich pokračovat. Po letech praxe ve škole a školce je Eva supervizorkou a mentorkou Montessori tříd, které založila při ZŠ Sdružení a nyní fungují v ZŠ Jeremenkova. Úzce spolupracuje s rodiči, kteří školu podporují.
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Univerzita Pardubice
Na základě vlastních teoretických i praktických zkušeností s principy pedagogy Montessori, které jsem získaval po více než 25 let v různých částech světa, mohu s klidným svědomím prohlásit, že pro děti předškolního věku se mi jeví tato pedagogika jako nejefektivnější, a to zvláště proto, že při správné aplikaci nedeformuje přirozený vývoj dítěte a nezakládá tak nebezpečí vzniku poruch chování a učení v budoucím „školním” období života dítěte. Správné uplatňování principů pedagogiky Montessori ve výchově a vzdělávání dítěte předškolního věku vytváří tak dobrý základ nejen pro poměrně klidné překonání puberty, ale spokojené prožití celého života vašeho dítěte.
PhDr. Marek Herman
Univerzita Palackého v Olomouci
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze
Jaroslava Posltová
MŠ Montessori Urbánkova, Praha
PhDr. Olga Doležalová
ZŠ Na Beránku, Praha
PhDr. Jitka Brunclíková
zakladatelka Společnosti Montessori
Mgr. Martina Švandová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze
Ing. Jana Salajová
ZŠ Montessori Kladno
Petra Líbová
Montessori jesle, školka a klub Kladno
Baví mě Montessori pedagogika, protože vidím na dětech, že funguje. Mému srdci je blízká svoboda a zodpovědnost, kterou dětem vštěpuje. Já sama se svým třem dětem snažím zprostředkovat zkušenost, že jejich život nemá žádná omezení, že mohou hrát jakoukoli roli, pro kterou se rozhodnou. A rozhodující je jejich vlastní vůle, štěstí a spokojenost.
Mgr. Daniela Šimonová
Sportovní MŠ a jesle PlayWisely
Mgr. Dagmar Rubášová
ZŠ Montessori Plzeň
Ing. Markéta Lážnovská
Zelená školka Montessori MŠ s lesními prvky, Kladno
Pedagogika M. Montessori je mi blízká, tak jako prvky lesní pedagogiky. Jsem lektorkou projektu Leknín a lektoruji programy polytechniky pro pedagogy v mateřských školách. Absolvovala jsem akreditovaný kurz pro práci s dětmi ve volném čase. Vystudovala jsem předškolní pedagogiku a nyní studuji diplomový kurz Montessori pro děti 3-6 let.
Mgr. Martina Štanclová
Lektorka
Přínos pedagogiky Marie Montessori pro děti vidím v jejich svobodném rozvoji, chuti učit se nové věci a poznávat svět. Na řadě dětí, které prošly mýma rukama vidím, jak tato pedagogika může obohatit každého, kdo se jí začne zabývat. Je to celoživotí cesta pro děti, ale i dospělé.