Třídní učitel do 8. ročníku

Kouzlné školy - matěřská a základní škola hledají na hlavní pracovní poměr třídního učitele do 8. ročníku. Tuto třídu budeme otevírat v září 2023.
Upřednostňujeme tyto aprobace: český jazy, matematika, zeměpis, dějepis a společenské vědy.
Jsme soukromá Montessori základní škola, která vznikla v roce 2009. Od školního roku 2021/2022 máme i 2. stupeň základní školy.
Děti podle metody Montessori vzděláváme od 1. do 7. třídy. Třídy naše školy jsou rozděleny na 1. stupeň (1., 2. a 3. ročník) a (4. a 5. ročník), dále pak na 2. stupeň - zatím máme 6. a 7. ročník.
V učebních osnovách je posílena dotace hodin anglického jazyka. Dětem je po skončení vyučování k dispozici školní družina a odpolední zájmový kroužky. 
Nabízíme:
- příjemný kolektiv
- inspirující pracovní prostředí
- příspěvky na školení a vzdělávání a další firemní benefity
Od kandidátů očekáváme kvalifikaci dle požadavků MŠMT, respektujíci přístup k dětem a zájem o práci s nimi.
Termín nástupu je srpen 2023 s možností dřívejšího postupného začleňování.
V případě zájmu se těšíme na motivační dopis a strukturovaný životopis na adresu: personalni@kouzelneskoly.cz

Upozornění: Za obsah a formu textu inzerátů jsou odpovědná jednotlivá zařízení!

Adresa

Kodaňská 54/10, 101 00 Praha 10

Termín nástupu

srpen 2023

Telefon

(+420) 210 088 807

Email

personalni@kouzelneskoly.cz