Mgr. Dita Dlouhá

Lektorka

Vidím velký smysl v přístupu k dětem, který je láskyplný, dává jasné hranice, vychovává ke svobodě společně se zodpovědností, učí děti myslet i vnímat sebe sama i okolní svět s respektem a úctou. A ještě větší smysl mi dává otevřenost tohoto přístupu a to, že i dospělí se díky dětem mají možnost znovu rozpomenout na to, co již možná někteří z nich zapomněli – být tady a teď, dělat věci, které dávají smysl, užívat si život plnými doušky, a radovat se z těch nejobyčejnějších věcí.

dita.dlouha(zavinac)montessoricr.cz

Dito, jak ses dostala k Montessori pedagogice?

K Montessori jsem se dostala přes setkání s Marcelou Žákovou. Její inspirativní a tvořivé večery o Montessori pro rodiče zaujaly mě i mého partnera a daly našemu životu nový směr.

Proč ses rozhodla Montessori zasvětit svůj život?

Vidím velký smysl v přístupu k dětem, který je láskyplný, dává jasné hranice, vychovává ke svobodě společně se zodpovědností, učí děti myslet i vnímat sebe sama i okolní svět s respektem a úctou. A ještě větší smysl mi dává otevřenost tohoto přístupu a to, že i dospělí se díky dětem mají možnost znovu rozpomenout na to, co již možná někteří z nich zapomněli – být tady a teď, dělat věci, které dávají smysl, užívat si život plnými doušky a radovat se z těch nejobyčejnějších věcí.

Proč ses rozhodla spolupracovat s Montessori ČR?

Před lety mě s prosbou o spolupráci oslovila Kamila Randáková, brala jsem to jako čest zapojit se do týmu lidí, kteří v Česku Montessori vzdělávání vyšlapávali od samého začátku pro nás a pro naše děti. Za mě jim patří obrovský dík a já osobně mám obrovskou úctu k práci, kterou tito lidé z prvotního nadšení a dobrovolně dlouhou dobu vykonávali. Vnímám jako velmi důležité na jejích práci navázat a pokračovat ve snaze proměňovat vzdělávání dětí i dospělých u nás v Česku i na Slovensku.

Která oblast Montessori je pro Tebe největší „srdcová záležitost“?

Srdcová je pro mě každá oblast, kterou předáváme s láskou a s úctou. Je pro mne velmi těžké vybrat jednu konkrétní oblast, protože právě jejich propojení mi dává smysl a vnímám je jako ucelenou možnost a podporu rozvíjet se celistvě a v harmonii. Moje srdce se raduje, když vidím nadšené děti, dospívající a dospělé v kterémkoliv věku, kterým září oči, když objevují svět kolem nás. Pak už je jedno, zda jde o matematiku, geometrii nebo praktický život. Nepopsatelnou úctu mám pro období do tří let, které vnímám jako klíčové, a také pro kosmickou výchovu.

Čemu se profesně věnuješ kromě práce v Montessori ČR?

Práce v Montessori ČR je pro mne momentálně více než na plný úvazek :-). Mimo Montessori ČR se společně se Simonou věnuji také našemu Montessori centru Elipsa v Pardubicích, kde se snažíme všechnu teorii maximálně propojit s praxí.

Čemu se věnuješ ráda ve volném čase (kromě Montessori)?

Rodině, plavání a potápění, tanci, houpací síti a zahradě :-).

Vzdělání, odborná příprava a kurzy

 • FF UP Olomouc, Magisterské studium psychologie
 • Diplomový kurz Montessori pedagogiky
 • Assistant to Infancy, AMI Montessori Training 0-3, Denver, Colorado, USA
 • Casa dei Bambini, AMI Montessori Training primary level 3-6, Praha
 • Elementary, AMI Montessori Training elementary level 6-12, Praha
 • Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuesteina I., Praha
 • Metoda Instrumentální obohacení Reuvena Feuesteina – předškolní věk, Praha

Další vzdělávání, konference a kurzy

 • Evropské Konference Montessori Europe
 • Národní Konference k PsychoAritmetice
 • Národní Konference k Psychogeometrii (B.Scoppola, B.K.Grazzini)
 • Montessori Retreat Nienhuis The Netherland (Patricia Wallner)
 • Vídeňské Montessori Symposium (David Kahn, John Snyder)
 • Odborné semináře pro přípravu druhého stupně Montessori (Dieter Klaus Kaul)
 • Inkluze a Montessori Terapie (Lore Anderlik)
 • Peace Education (Sonnie McFarland)
 • Formation of Man (Mary Ellen Maunz)
 • Alpha Nursing (Mona Boyesen)
 • Pozorování a Montessori Vzdělávání (Drs. Elisabeth C.J. Westra-Mattijssen, Paul Epstein)
 • Děti Země (Ela Eckert)
 • a mnohé další