Ing. Markéta Lážnovská

Zelená školka Montessori MŠ s lesními prvky, Kladno

Pedagogika M. Montessori je mi blízká, tak jako prvky lesní pedagogiky. Jsem lektorkou projektu Leknín a lektoruji programy polytechniky pro pedagogy v mateřských školách. Absolvovala  jsem akreditovaný kurz pro práci s dětmi ve volném čase. Vystudovala jsem předškolní pedagogiku a nyní studuji diplomový kurz Montessori pro děti 3-6 let.