Montessori pro inkluzi s Lore Anderlik

"Věř ve mne a já dokážu, mnohem víc než si myslíš!" Jedinečný a neopakovatelný mezinárodní diplomový kurz Montessori Terapie v Čechách! Německá lektorka Lore Anderlik s více než 50ti letou Montessori praxí s dětmi s odlišnostmi vás osobně provede dvouletým výcvikem Montessori terapie a ukáže vám cestu k úspěšné inkluzi.
5.3.2018 - 6.12.2019
0-3 3-6 6-12
Cena:
177 000 Kč

Rezervační poplatek: 17 700 Kč
V případě úhrady doplatku formou měsíčních splátek se cena kurzu navyšuje o 1 500 Kč.

Setkání s Lore Anderlik vám může změnit život a navždy ovlivnit vaši přítomnost u dětí. 

Její moudrost, víra v dítě jako takové a  hluboký vhled založený na dlouholeté praxi poskytuje inspiraci a praktickou zkratku na cestě k dětem.  

Jedinečný kurz Montessori pro inkluzi (Montessori terapie) je neopakovatelnou možností získání tohoto vzdělávání v rámci ČR i celé Evropy.

Cíle mezinárodního kurzu 

Cílem vzdělávání je zvýšení kvalifikace vyškolených Montessori pedagogů v odbornosti zaměřené na vytváření inkluzivního prostředí a v dovednosti posilovat a maximálně rozvíjet schopnosti VŠECH dětí. Kurz je určen těm, kteří pochopili, že s odchylkou od normálu se setkáváme v každodenní praxi. Také těm, kteří mají odvahu vnést Montessori terapii (přístup) do rodin, školek a škol tak, aby se všechny děti mohly naplnit svůj potenciál na maximum a vedly kvalitní a šťastný život.  

Být spolu, učit se spolu, pracovat spolu

 Montessori terapie vychází z předpokladu že všechny děti, ať už jsou jakékoliv, se chtějí učit a rozvíjet. Montessori terapeut věří v cestu k  jejich postupné samostatnosti a nezávislosti. Dává jim podporu, praktickou pomoc a vede jejich jednotlivé kroky v procesu učení a objevování světa. Program je založen na úzké spolupráci rodiny, pedagogů a odborníků. Propojuje je, proto funguje. Společnými silami všech pomáhá přenést učení do každodenní reality dětí. Pomáhá budovat úspěšné a fungující inkluzivní prostředí ve školkách i školách. Prostředí, které se přizpůsobuje potřebám každého jednotlivého dítěte. Tento kurz vám ukáže, jak na to. Jak připravit prostředí tak, aby bylo natolik pružné, aby dalo možnost zažít úspěch každému dítěti. Bez rozdílu.

Co získáte?

1Vzdělání orientované na praxi

V Montessori terapii stavíme na terénní práci a opravdové praxi s dětmi. Do této praxe je pevně a srozumitelně ukotvena veškerá Montessori teorie a i všechny naše další poznatky o dětech a jejich potřebách. Toto ukotvení a propojení si v průběhu kurzu zažijete na vlastní kůži. 

2Trénink pozorování

Nejdůležitějším nástrojem každého pedagoga i terapeuta je umění dobře se dívat. Během dvouletého kurzu si budete systematicky tříbit vaše pozorovací dovednosti. Projdete pozorovacím výcvikem, sebereflexí své vlastní práce, supervizí vaší práce od lektorek kurzu a vzájemným mentoringem od účastníků.

3Víru v potenciál dětí

Díky setkání s Lore a Montessori terapií pochopíte, jak naše víra v dítě a zaměření se na to, co děti zvládnou, co umí a dokáží, vyvolá v chování dětí obrovské změny.  Budete vedeni změnit zaměření své mysli z dětských nedostatků, defektů a poruch, v radostné odhalování dětských schopností, zájmů a silných stránek. Objevíte kouzlo hermeneutické spirály v akci. 

4Umění pracovat s každým dítětem

Díky případovým studiím z praxe, jejich vzájemným sdílením a rozborem na každém bloku kurzu, budete připraveni na  to, co potřebují nejrůznější děti pro svůj harmonický rozvoj. Společně s ostatními účastníky budete hledat způsoby, jak pomoci konkrétním dětem. Jak si na základě  kvalitního pozorování, znalostí dětského vývoje a diagnostiky, připravíte jasný a konkrétní vzdělávací cíl i jak ho v co největší míře prakticky přemostíte do každodenního života dítěte.

5Praktický manuál

V rámci dvouletého studia všichni studenti pražského kurzu společně  na základě svých praktických zkušeností s dětmi vytvoří praktickou knihu - manuál, v praxi ověřených námětů a pomůcek přizpůsobených dětem tak, aby s nimi mohly pracovat úspěšně všechny, bez rozdílu.  

6Mezinárodní  Montessori diplom

Po složení závěrečných zkoušek, získáte mezinárodní Montessori diplom Montessori terapie a zároveň diplom akreditovaný MŠMT v ČR. Cílem tohoto kurzu je příprava a přerod již kvalifikovaných Montessori pedagogů v odborníky, kteří dokáží děti se speciálními potřebami systematicky podporovat a rozvíjet s důvěrou v jejich osobní pokroky. 

Terapeutická práce naživo a přímo před vámi

Obrovskou přidanou hodnotou tohoto kurzu je, že uvidíte terapeutickou práci člověka, který má více než 50 let Montessori praxe. Lore pracovala s více než 7500 dětmi a má za sebou více než 60 000 terapeutických hodin práce. Navíc bude pracovat s dětmi přímo před vámi. Budete mít možnost vidět skutečnou praxi a zároveň budete její práci práci rozebírat, učit se z ní a společně s ní růst ze setkání s každým novým dítětem. Budete hledat nejlepší možnou cestu, jak pomoci skutečným a konkrétním dětem. Díky těmto přímým ukázkách pochopíte, jak v praxi fungovat, co je při práci s dětmi důležité a jak toho v praxi konkrétně docílit. Díky takto názorným příkladům, budete schopni krok za krokem ve vaši praxi začleňovat přesně to, co děti nejvíce potřebují. Dokážete to. Lora vám konkrétně a názorně ukáže, že je možné daleko více, než jste si kdy mysleli. 

Inkluzivní prostředí a Montessori program

Montessori přístup je přirozeně inkluzivní a to, jak ve školce, tak i ve škole. Proto ho lze využít na maximum.  Vychází z vývojových potřeb, což znamená, že je natolik pružný, aby dal možnost zažít úspěch každému jednotlivci.  Montessori systém je šitý na míru dětským potřebám. Ukážeme vám, jak na to. Představíme si konkrétní zkušenosti s úspěšnou inkluzí ve školách a školkách v Německu i  v ČR. 

Společně proměníme zažitá paradigmata

Abychom docílili inkluze, je třeba radikálně změnit naše zažité myšlení a kriticky přehodnotit např. pojem "mentálního postižení." Na postižení budeme pohlížet jako na něco, co vzniklo, nikoliv jako něco, co bylo dáno. Žádný člověk se na tento svět nerodí s postižením, ale s odlišností (nová definice WHO). Každý člověk má určitou odlišnost a zároveň jedinečnost. Všichni se musíme snažit žít spolu takovým způsobem, abychom se ujistili, že nevytváříme postižení někoho jiného. Na syndromy dětí nebudeme pohlížet jako na defekty, ale jako na vzácné jevy v rámci genetické různorodosti. Otřeseme zažitým myšlením a nesprávně vytvořenými představami. 

Maximální orientace na praxi

Jakmile si osvojíte základní praktické nástroje, zapojíte do výcviku také svou praxi a zkušenosti s konkrétními dětmi. Po celou dobu vašeho studia budete pracovat s dvěma dětmi. O své práci si povedete záznamy, naučíte se plánovat a své poznatky budete sdílet a konzultovat. Část vaší práce budete také natáčet. Díky této dokumentaci své práce,  dostanete zpětnou vazbu a supervizi na svou reálnou praxi.  Budeme se všichni společně učit z našich úspěchů i možných chyb. Z každé chyby společně vyrosteme a posuneme své porozumnění. Velká část našich poznatků a pochopení bude vždy vycházet ze vzájemně sdílené praxe. Poznatky z neurologie, neuropedagogiky, psychologie a dalších vědních disciplín položíme na pevný základ utvořený z konkrétních a praktických zkušeností.  

Budete vědět, co máte dělat

Tento diplomový kurz je kompletním Montessori tréninkem Montessori terapie. Je v něm vše. Pokud jste se rozhodli naplno věnovat harmonickému rozvoji všech dětí bez rozdílu, představuje pro vás tento kurz nezbytnou praktickou výbavu. Budete vědět co, proč, jak a kdy udělat. Opustíte škatulky a diagnózy a objevíte nové netušené možnosti ve své práci s dětmi. Nastoupíte na cestu, která změní vaše zažité myšlení a ukáže vám nový směr ve vzdělávání dětí. 

60 dní, dva roky studia, dva roky praxe

Čekají vás praktické přednášky na téma připravené prostředí, přístup a postoj dospělých, pozorování, stanovování a naplňování cílů, inkluze, interdisciplinární spolupráce, klasické Montessori pomůcky a jejich úpravy či doplňky odpovídají senzitivním obdobím a pomáhající dětem s nejrůznějšími odchylkami, specifika práce s dětmi s trisomií 21, autismem, ADHD, tělesně, zrakově a sluchově postiženými.. smrt v rodině, práce se smutkem a mnohé další. Řadu témat přijedou sdílet také blízcí spolupracovnici Lore Anderlik např. M.Gehrke, Bulcholtz, Mogele. 

Naše společné portfolio

V průběhu diplomového kurzu budeme postupně sestavovat tzv. portfolio. Portfolio bude náš společný manuál, databanka pomůcek, postupů a tipů, vizuální paměť, encyklopedie i kuchařka. 

Vaše cesta

Vaše zapojení bude aktivní v průběhu celého kurzu. Hned po vysvětlení základních principů a příkladech, začnete pracovat s dětmi. Svou práci budete dokumentovat a z ní se budete učit nejen vy, ale všichni přítomní na kurzu. Skvělé je, že  budeme tuto práci v terénu vzájemně sdílet a konzultovat. Budete mít neskutečnou podporu lidí, kteří reálně  pracují s dětmi a zároveň úzce spolupracují s mnoha odborníky.  

Vaše možnosti a uplatnění

Montessori terapie je prospěšná pro rodiče dětí s odlišnostmi, pro adoptivní a pěstounské rodiny. Zároveň pomáhá v inkluzi rodin z odlišných kultur i pro odbornou práci v jeslích, školkách a školách  a dalších zařízeních pro děti. Využívá se pro inkluzi v zaměstnání mladých lidí s odlišnostmi, ale také pro hospicovou práci, pomoc při rehabilitaci po těžkých úrazech hlavy a při práci se seniory.    

Montessori + ČR

Vzdělání, které dostanete, je na mezinárodní úrovni. Tento kurz je realizován ve spolupráci s prof. Jaroslavem Šturmou a je akreditován MŠMT. 

Struktura kurzu

 Kurz bude probíhat ve 12 týdenních blocích. Vždy od pondělí do pátku. Setkávát se budeme pravidelně cca každé dva měsíce.  

Úvodní  blok  5. - 9. 3. 2018
Druhý blok 23. - 27. 4. 2018
Třetí blok 11. - 15. 6. 2018
Čtvrtý blok 10. - 14. 9. 2018
Patý blok 19. - 23. 11. 2018 
Šestý blok 21. - 25. 1. 2019
Sedmý blok 18. - 22. 3. 2019
Osmý blok 20. - 24. 5. 2019
Devátý blok 24. - 28. 6. 2019
Desátý blok 23. - 27. 9. 2019
Jedenáctý blok 11. - 15. 11. 2019
Závěrečný blok a zkoušky 2. - 6. 12. 2019

Jaké to je:

Lektorka


Kudy k nám?

icon

Důležitá upozornění, platební a storno podmínky

Semináře, kurzy a další vzdělávací akce jsou bez přítomnosti dětí (není-li uvedeno jinak). Děkujeme za pochopení.

V rámci akce budou pořizovány audiovizuální záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci Montessori ČR.

Přihlášenému zájemci, který provede objednávku v systému e-shopu, je garantována rezervace místa v příslušném kurzu až po 100% uhrazení tzv. rezervačního poplatku na účet Montessori ČR, v případě semináře pak jednorázového uhrazení celé částky.

Do doby uhrazení příslušného poplatku  v plné výši je zájem účastníka brán pouze jako předběžný, nezávazný, v mezidobí tak může být příslušné místo nabídnuto jinému zájemci či náhradníkovi, který o stejnou akci projeví zájem.

Počet míst v každém semináři / kurzu je limitován.

Storno podmínky

Písemná omluva účastníka na e-mailovou adresu info@montessoricr.cz

min. 1 měsíc předem vratka 100% uhrazené částky
1 měsíc až 14 dní předem vratka 50% uhrazené částky
14 dní a méně 0% uhrazené částky
Zrušení semináře ze strany pořadatele vratka 100 % uhrazené částky
Rezervační poplatek u diplomových kurzů je nevratný

 

Jaký je časový harmonogram kurzu?

Časový harmonogram je stejný pro všechny bloky kurzu:

1. den 9–17h
2., 3. a 4.den 8.30–16:30h
5. den 8–15h

Každý den potvrzujete svou účast na semináři osobně podpisem do prezenční listiny - zvlášť na dopolední a zvlášť na odpolední část každého dne.

Co máte mít s sebou?

Přezůvky, uzavíratelnou láhev na pití, blok, psací potřeby, v případě zájmu i notebook (v učebně je možnost připojení na wifi).

Jak jsou řešeny obědy?

Obědy si studenti zajišťují sami. V docházkové vzdálenosti se nachází obchody Albert a Billa, případně si můžete nechat dovézt jídlo z resturace. Určitě si s sebou můžete vzít své jídlo, v kuchyňce je k dispozici lednice, elektrický vařič, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, základní nádobí pro přípravu jídla a kávovar. 

Zajišťujete i ubytování?

Ubytování si zajišťují účastníci sami. Studenti našich kurzů mají dobré zkušenosti např. s penziony Kamenný Dvůr a U Báti.

Je možné hradit kurz na splátky? Jaké jsou podmínky?

Ano, platbu za kurz je možné rozložit na splátky, tuto informaci uveďte prosím do poznámky v přihlášce.
Cena kurzu je navýšena o jednorázový administrativní poplatek 1 500 Kč.
30% ceny kurzu je nutné uhradit nejpozději 30 dní před zahájením kurzu, splácení 70% ceny kurzu probíhá v 10 měsíčních splátkách.

Jaká je povolená absence v kurzu?

Během celého kurzu je možné chybět maximálně 5 dní.