Třídní učitel/ka pro 7. třídu

Kouzelné školy – mateřská a základní škola hledají třídního učitele do 7. ročníku. Tuto třídu budeme otevírat v září 2022.

Jsme soukromá Montessori základní škola, která vznikla v roce 2009. Od školního roku 2020/ 2021 máme i 2. stupeň základní školy.

Děti podle metody Montessori vzděláváme od 1. do 6. třídy. Třídy naší školy jsou rozděleny na 1. stupeň (1., 2. a 3. ročník) a (4. a 5. ročník), dále pak na 2. stupeň – zatím 6. ročník. V učebních osnovách je posílena dotace hodin anglického jazyka. Dětem je po skončení vyučování k dispozici školní družina a odpolední zájmové kroužky.

Nabízíme příjemný kolektiv, inspirující pracovní prostředí, příspěvky na školení a vzdělávání a další firemní benefity.

Od kandidátů očekáváme kvalifikaci dle požadavků MŠMT, respektující přístup k dětem a zájem o práci s nimi.

Termín nástupu je srpen 2022 s možností dřívějšího postupného začleňování.

V případě zájmu se těšíme na motivační dopis a strukturovaný životopis.

Upozornění: Za obsah a formu textu inzerátů jsou odpovědná jednotlivá zařízení!

Adresa

Kodaňská 54/10

101 00 Praha 10

Termín nástupu

srpen 2022

Telefon

724 702 586

Email

personalni@kouzelneskoly.cz