Učiteľ/učiteľka pre 1.stupeň ZŠ

Základná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce, hľadá tvorivého učiteľa/učiteľku pre triedu 1. ročníka, ktorého vzdelávanie detí napĺňa, má rád/rada výzvy a každodennú prácu s deťmi, dokáže samostatne viesť vzdelávanie a sprevádzať deti kreatívne a inovatívne.

Kto sme?

Novoškola je súčasťou tradičnej základnej školy. Sme pedagógovia, nadšenci a realizátori projektu inovatívneho vzdelávania detí rešpektujúcou, hravou a udržateľnou formou. V Novoškole sa deti učia pomocou zážitkového učenia, metódy Montessori pedagogiky a blokovej výučby.

Našim cieľom je vzdelávať deti tak, aby bola podporovaná ich prirodzená túžba spoznávať a zároveň dodržať štandardy ŠVP. Staviame na rešpektujúcom postoji a sprevádzaní detí počas vzdelávacieho procesu. Vedieme deti k láske k prírode a učíme ich starať sa o seba a o prírodu.

Miesto práce: Základná škola, Robotnícka ul. 25, Zlaté Moravce

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Mzdové podmienky: mzda bude vypočítaná podľa stupnice platových taríf zamestnancov školstva a pedagogických zamestnancov + osobné ohodnotenie

Chcete byť súčasťou tohto úžasného priestoru pre deti?

Vaša reakcia na tento inzerát je pre nás dôležitá a kľúčová pri tomto projekte.

Pokiaľ Vás zaujal náš projekt a spolupráca s nami, napíšte nám Váš motivačný list a pošlite aktuálne CV. V motivačnom liste uveďte, prečo by sme si mali vybrať práve Vás.

Kontaktovať nás môžete cez email zsrobzm@gmail.com alebo t.č. 0908 413 673

Výberové konanie sa uskutoční v dvoch kolách. V prvom posúdime Vaše žiadosti, v druhom vybraných uchádzačov pozveme na pohovor s nami.

Môžete sa tešiť na pohovor vedený v priateľskom skoro neformálnom duchu, kde obe strany zistia, či si vedia spoluprácu predstaviť. Informácie, ktoré nám pošlete nebudú po ukončení prijímacieho procesu využívané.

Zaslaním svojich údajov súhlasíte so spracovaním informácií vo vyššie popísanom rozsahu.

Upozornění: Za obsah a formu textu inzerátů jsou odpovědná jednotlivá zařízení!

Adresa

Robotnícka 25

953 01 Zlaté Moravce

Slovensko

Termín nástupu

september/září 2021

Telefon

+421 908413673

Email

zsrobzm@gmail.com