Zájemce o příležitostnou výpomoc jako zástup za učitele

ANGLICKO – ČESKÁ MONTESSORI MATEŘSKÁ ŠKOLA U VRBIČEK
působící v oblasti Praha 4 Kunratice
HLEDÁ ZÁJEMCE O PŘÍLEŽITOSTNOU VÝPOMOC VE TŘÍDÁCH JAKO ZÁSTUP ZA UČITELE
Nabízíme:
- Pracovní příležitost jako výpomoc při potřebě pokrytí zástupu některé z učitelek v rámci našich 3 tříd a to
na část dne či celý den dle aktuálních potřeb a Vašich možností
- Spolupráci v příjemném kolektivu a inspirujícím prostředí po boku zkušených učitelek
- Možnost dlouhodobé externí spolupráce a získání zajímavé praxe v oblasti Montessori pedagogiky
- Nástup ihned, platové podmínky dohodou
- Vhodné pro česky či anglicky mluvící zájemce
Požadujeme:
- Respektující a empatický přístup k dětem
- Otevřenost Montessori pedagogice a ochota učit se (znalost tohoto přístupu není podmínkou)
- Spolehlivost, samostatnost a časová flexibilitu - rádi bychom se dohodli na jednom či více dnech, které
bychom mohli stabilně, v případě potřeby, využívat
V případě zájmu prosím kontaktujte Claru Vávrovou na mailové adrese: clara@uvrbicek.cz

INTERNATIONAL MONTESSORI NURSERY SCHOOL U VRBIČEK
Based in area Prague 4 Kunratice
IS SEEKING FOR PERSON AS AN OCCASIONAL SUPPORT AS A STAND IN TEACHER
We offer:
- Working opportunity as a stand in teacher for our 3 classes – based on actual need, for whole day or just
a part of a day
- Work in nice and inspiring environment and support of experienced teachers
- Long term cooperation and possibility to gain practice in Montessori pedagogy
- Start immediately, payment condition upon discussion
- Suitable for Czech or English speaking applicants
We require:
- Respectful and empathic approach to children
- Openness to Montessori pedagogy and willingness to learn (knowledge of Montessori pedagogy is not
necessary)
- Reliability, independency a time flexibility – we would like to agree one or more fixed day which would be
available for us in case we need External support
In case of interest please contact Clara Vávrová on address: clara@uvrbicek.cz

Upozornění: Za obsah a formu textu inzerátů jsou odpovědná jednotlivá zařízení!

Adresa

Golčova 1/2, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Termín nástupu

ihned

Kontaktní osoba

Clara Vávrová

Telefon

606 626 078

Email

clara@uvrbicek.cz