10% sleva v období 11.10. až 31.10.2021

na všechny publikace

v souvislosti s konferencí Růst společně

Ceny zboží uváděné v popisku výrobku jsou aktuálně platné ceny po odečtení výše uvedené slevy :)

Kosmická výchova

Mým domovem je vesmír - kosmos. A já v něm žiji. Jako jedna jeho velmi drobná, zdánlivě nenápadná součástka. Moje znalosti i já sám jako člověk, jako lidská živá bytost, jsem tak formován ne zeměpisem, dějepisem, přírodovědou, chemií, fyzikou, hudební, tělesnou, výtvarnou, jazykem a matematikou, ale jejich propojením - celkem, jednotou; kosmickou výchovou. Vše, kolem mě, mne sytí, inspiruje a probouzí ve mně mnoho nových otázek. Kdo jsem? Odkud pocházím? A proč jsem vlastně tady?