Kvůli poměrům ve Španělsku pod vládou generála Franca je Marie nucena uprchnout. Nejprve odchází do Anglie a později do Nizozemí, které se stává jejím domovem. Montessori asociace (AMI) přesouvá své sídlo do Amsterdamu. V Nizozemí je v této chvíli provozováno na dvě stě Montessori zařízení.

Videa

tarakmm