Mgr. Zdena Čížková

Lektorka

Montessori je pro mě pedagogika, ve které nemusím něco děti učit a něco jiného říkat okolí. Je to smysluplná práce pro mě i pro děti, jež byly svěřeny do mé péče. Jsem vždy znovu mile zaskočena jejich samostatností, zodpovědností, chutí do práce a jejich všeobecným rozhledem.

czdena@email.cz

Zdeno, jak ses dostala k Montessori pedagogice?

Poprvé jsem viděla zlatý perlový materiál ve cvičné mateřské škole v Praze 7, kde jsem v roce 1971 začala studovat Střední pedagogickou školu Nad Štolou. Protože jsem jako dítě milovala hru s barevnými skleněnými podložkami, kam se vkládaly do jamek skleněné korálky, hned tato pomůcka upoutala moji pozornost. Když jsem od místních učitelek uslyšela jméno Marie Montessori, nic mně neříkalo. V té době jsem si o ní přečetla v pedagogice pro MŠ jen kratičkou stať o pedocentrismu a tím o nevyhovující pedagogice pro naši socialistickou generaci. Hned po Sametové revoluci, v roce 1990, kdy jsem pracovala jako ředitelka mateřské školy v Kladně, jsem se znovu o tuto pedagogiku začala zajímat. Na PedF UK jsem se setkala s učiteli, kteří se vraceli zpět z ciziny, např. s paní dr. Fellnerovou, a byla jsem u toho, když fakultní knihkupectví bylo plné zajímavé literatury. Po ukončení studia učitelství pro 1. stupeň jsem nastoupila do 1. akreditovaného kurzu pedagogiky Marie Montessori, který zaštiťoval pan prof. Karel Rýdl. To bylo na přelomu století. Když jsem viděla nadšení mých tehdejších třeťáků v klasické základní škole, se kterými jsem tehdy své nové poznatky sdílela, věděla jsem, že nastává doba, jít touto cestou ještě dál. V tomto nadšení jsem nebyla sama, a tak se podařilo našemu školnímu týmu učitelek mateřské a základní školy založit při mateřské škole v Kladně Na Vyhaslém první základní Montessori školu v Česku.

Proč ses rozhodla Montessori zasvětit svůj život?

Je to pro mě pedagogika, ve které nemusím něco děti učit a něco jiného říkat okolí. Je to smysluplná práce pro mě i pro děti, jež byly svěřeny do mé péče. Jsem vždy znovu mile zaskočena jejich samostatností, zodpovědností, chutí do práce a jejich všeobecným rozhledem.

Proč ses rozhodla spolupracovat s Montessori ČR?

Byla jsem u vzniku Společnosti Montessori, a tehdy jsem byla vyzvána panem prof. Rýdlem, abych začala učit i další dospělé matematiku a tím i šířit pracovní postupy s úžasnými Montessori pomůckami. Protože mám diplom č. 17, kdy nás učili lektoři z Polska a z Rakouska, musela jsem se hodně učit i od dalších, abych mohla sama učit druhé. Kdy mohu druhým předat to nejlepší? Jen tehdy, když sama tomu všemu porozumím! Patnáctiletá praxe mezi dětmi 1. stupně školy Montessori je pro mě největší školou. Jsem praktik a z dlouholeté praxe při svých kurzech vycházím. Chtěla bych také jmenovat další lektory, jejichž kurzů z různých oblastí jsem se účastnila – pan Joachim Dattke, paní Irmtraud Vőlkel, oba z Německa, Maggie Tait z Anglie, z Holandska Christian Willemsen a E.Westra, z Itálie Benedetto Scoppola a Baiba Krumins Grazzini, a v posledních letech se naším velkým učitelem stal Claus Dieter Kaul z Bavorska. Několikrát nás ve škole v Kladně navštívil a metodicky nás vede k dalšímu vylepšování. Navštívila jsem také řadu škol a školek v zahraničí – na Slovensku, v Rakousku, Polsku, Holandsku, Švýcarsku, Německu.

Která oblast Montessori je pro Tebe největší „srdcová záležitost“?

Asi nejvíce mě dostávají právě pomůcky pro matematiku, lákají mě pomůcky praktického života a miluji jakékoli cvičení ticha. Samozřejmě, že pojetí kosmické výchovy, všechny názorné pomůcky mě překvapují a dostávají do nekonečného ticha a klidu. Vím, jak vše funguje i jen tak „samo od sebe“ – zažila jsem si to právě s dětmi v klasické třídě, kdy docela ještě nepřipravená (a ony také), jen pocitově tomu všemu blízku – a ono to fungovalo i na ty největší „šoumeny“. Vidím, že se tady nedá nic nahrát, člověk musí být do toho všeho vtažen, myslet srdcem a hlavou a pak se zastaví čas a... vše funguje.

Čemu se profesně věnuješ kromě práce v Montessori ČR?

Jsem máma dvou dospělých dětí, babička třech vnoučat, dcera jedné skvělé maminky, sestra bezva sestry, teta, švagrová, tchyně…no a pak vedoucí učitelka základní školy Montessori v Kladně. Když někde otevírají novou školu, rádi jezdí k nám sbírat zkušenosti nebo si mě pozvou na matematický kurz – Ostrava, Vlašim, Jihlava, Prostějov, Bohdaneč. Jsme otevřeni i rodičovské veřejnosti, pořádáme Dny pro veřejnost, setkáváme se s našimi rodiči nad pomůckami, rodiče předškoláků zveme před zápisem do naší školy. Již třetím rokem učíme i děti druhého stupně, naše škola se opět rozrůstá do dalších prostorů. V současné době je v jednání založení nové společné organizace naší školy a ZŠ Na Beránku, která ve spolupráci právě s Clausem Kaulem bude pořádat různé kurzy zejména pro učitele základních škol se zaměřením právě na uskutečňování pedagogiky Montessori u dětí druhého a třetího trojročí.

Čemu se věnuješ ráda ve volném čase (kromě Montessori)?

Ráda čtu, chodím přírodou a cestuji po republice i mimo ni, a věnuji se sama sobě – relaxuji sama i za pomoci lázeňských odborníků, zajímají mě věci mezi nebem a zemí.

Vzdělání, odborná příprava a kurzy

 • PedF UK učitelství 1. stupně
 • PedF UK předškolní pedagogika
 • SPedgŠ vychovatelství
 • SPedgŠ učitelství pro mateřské školy
 • SVVŠ
 • 1. celonárodní kurz pedagogiky Montessori (Praha)
 • Kurz pedagogiky MM pořádaný Institutem celostního učení, zastřešený Clausem Dieterem Kaulem ( Říčany)
 • Konference Montessori – 2004 Praha, 2009 Krakov, 2011 Bratislava
 • DVU – Práce s dětmi se specifickými poruchami – Grafomotorické nápravné kurzy,
 • kurzy komunikace Respektovat a být respektován,
 • kurzy Čtením a psaním ke kritickému myšlení