Petra Líbová

Montessori jesle, školka a klub Kladno

Baví mě Montessori pedagogika, protože vidím na dětech, že funguje. Mému srdci je blízká svoboda a zodpovědnost, kterou dětem vštěpuje. Já sama se svým třem dětem snažím zprostředkovat zkušenost, že jejich život nemá žádná omezení, že mohou hrát jakoukoli roli, pro kterou se rozhodnou. A rozhodující je jejich vlastní vůle, štěstí a spokojenost.