2015
 • Pořádáme a plánujeme přednášky a semináře se světově známými Montessori osobnostmi: Lore Anderlik, Paul Epstein, Ela Eckert, Victoria Gureeva
 • Spolupracujeme se Slovenskou Asociáciou Montessori
 • V rámci projektu Rozvoj pedagogů mateřských škol Montessori navštěvujeme Montessori školky v osmi zemích EU - díky projektu navazujeme užší spolupráci a s anglickou, německou a holandskou národní asociací Montessori
 • S podporou MŠMT realizujeme projekt Metodika polytechnického vzdělávání v předškolním vzdělávání s využitím principů pedagogiky Montessori
 • Prezentujeme program Montessori a jeho praxi v MŠ a ZŠ na konferencích a informačních akcích s tématem vzdělávání, pokračujeme ve spolupráci se SŠ a VŠ
 • Pro podporu vzdělávání pedagogů a rodičů organizujeme rozsáhlou knihovnu s možností zapůjčování studijní literatury a závěrečných prací studentů diplomových kurzů
 • Za podpory PT Projectu vydáváme publikaci Co je Montessori - brožura představuje Montessori metodu srozumitelnou formou pomocí příběhů dětí
 • Měníme právní formu, logo, členy vedení a název
 • Zahajujeme 4 nové diplomové kurzy, 2 pro práci s dětmi ve věku 3 - 6 let, 2 pro věk. skupinu 6 - 12 let
1997
 • 1. vzdělávací kurz Montessori v ČR: Integrated education - preprimary training (agens 3-6) in Montessori philosophy v ČR; veden lektorkami AMS z USA
 • Mateřská škola v Jablonci nad Nisou byla zařazena do sítě škol jako Montessori
1998
 • Založení Společnosti Montessori ČR o.p.s.
  PhDr. Jitka Brunclíková založila a řídila Společnost v letech 1998 - 2010.
 • Brunclikova
 • S prvky Montessori začínají v ČR v MŠ Kladno, soukromé MŠ a ZŠ Praha 14.
 • Český překlad knihy Marie Montessori, publikace s podporou paní Carol Ann Hontz, Karla Rýdla, Jiřího Plachého, Společnosti Montessori.
 • 98 preklad
1999
 • Vzdělávání pokračuje: Integrated education - primary training (agens 6-9) in Montessori philosophy
 • Karel Rýdl vydává publikaci Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori s podporou Společnosti Montessori.
 • Rydl
2000
 • 1. český Národní diplomový kurz Montessori Společnosti Montessori Univerzita Karlova lektoři z evropských zemí, Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
2001
 • Pokračují národní kurzy: Vzdělávací kurzy Montessori pro práci s dětmi v MŠ ve spolupráci českého týmu se zahraničními lektory
 • Český překlad knihy Marie Montessori Objevování dítěte, publikace s podporou paní Carol Ann Hontz, Karla Rýdla, Jiřího Plachého, Společnosti Montessori
 • 01 preklad
 • Vzniká u nás symbol pro částici - další slovní druh v češtině
2003
 • Český překlad knihy Marie Montessori Absorbující mysl, publikace s podporou paní Carol Ann Hontz, Karla Rýdla, Jiřího Plachého, Společnosti Montessori
 • 03 preklad
2005
 • Organizovali jsme mezinárodní konferenci Montessori Europe v Praze
 • Koordinujeme společné sestavení ŠVP pro třídy ZŠ s Montessori programem
2007
 • Karel Rýdl vydává publikaci Metoda Montessori pro naše dítě (foto Kamila Randáková: Montessori třídy MŠ a ZŠ Kladno) s podporou Společnosti Montessori
 • Metoda Montessori pro naše dítě
2010
 • Nové projekty na podporu Montessori praxe: Šance Montessori, Montessori Inkluze - program pro inkluzi, Leknín - LEktor KomuNitního INdividualizovaného vzdělávání, Rozvoj pedagogů MŠ
2011
 • Předáváme program Kosmická výchova o škole s dětmi 6 – 12 let
 • Podíleli jsme se na organizaci prvního mezinárodního tréninku v ČR akreditací AMI
 • Zpravodaj Montessori pro zájemce bezplatně v elektronické verzi (redakce: Dita Dlouhá a tým Společnosti Montessori)
 • Český překlad knihy Marie Montessori Od dětství k dospívání, publikace s podporou Společnosti Montessori
 • Od dětství k dospívání
2012
 • Český překlad knihy Marie Montessori Tajuplné dětství (2. vydání), publikace s podporou Společnosti Montessori
 • Tajuplné dětství
 • Začínají semináře Montessori terapie v Praze
 • Začínáme s programy Montessori cestou o dětech 0 – 3 roky
 • Zapojili jsme se do kampaně Česko mluví o vzdělávání
2013
 • Hlásíme se ke kampani Podporujeme učitele, aby: „Každý den každé dítě zažilo ve škole úspěch..“
 • Předáváme informace studentům VŠ a SŠ pedagogických škol
 • Sdílíme zkušenosti programu Děti Země o dospívajících 12-15 let
2014
 • Stěhování Společnosti Montessori z Libuše do Modřan
 • Český překlad knihy o Montessori terapii Cesta k inkluzi, publikace s podporou Společnosti Montessori
 • knihy cesta k inkluzi
 • 30. národní Vzdělávací kurz Montessori, evidováno přes 500 vydaných osvědčení účastníkům kurzů
Lektorka
Mgr. Mária Heveriová

Mgr. Mária Heveriová vystudovala Léčební pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Bratislavě. Za svou dlouholetou praxi pracovala na základní škole pro děti s poruchami učení a do kontaktu s Montessori se dostala při práci v předškolní třídě zaměřené na integraci dětí s poruchami vývoje. V rámci své soukromé ambulance v Košicích se věnuje diagnostice a programům zaměřených na prevenci, stimulaci, individuální edukaci a reedukaci. Velkou část své práce věnovala dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Absolvovala kurzy Montessori pedagogiky a FIE basic, I, II.

Zjistit víc
Lektorka
Mgr. Dita Dlouhá

Vidím velký smysl v přístupu k dětem, který je láskyplný, dává jasné hranice, vychovává ke svobodě společně se zodpovědností, učí děti myslet i vnímat sebe sama i okolní svět s respektem a úctou. A ještě větší smysl mi dává otevřenost tohoto přístupu a to, že i dospělí se díky dětem mají možnost znovu rozpomenout na to, co již možná někteří z nich zapomněli – být tady a teď, dělat věci, které dávají smysl, užívat si život plnými doušky, a radovat se z těch nejobyčejnějších věcí.

Zjistit víc
Lektorka
Vlasta Hillebrandová

Uvnitř mé učitelské duše byla vždy víra, že lze dělat věci jinak. Vždy jsem pracovala pro jiné neobvyklým způsobem a najednou jsem to viděla a věděla, že TO JE ONO. To jsem hledala a najednou se to přede mnou odvíjelo. Pak už šlo vše ráz na ráz.

Zjistit víc
Lektorka
Mgr. Marcela Žáková

Jsem nadšená průvodkyně svých dětí i dětí cizích, partnerka a několikanásobná teta svých neteřinek a synovců. Před jedenácti lety jsme spolu s mým manželem založili třídu MŠ Montessori a o rok později i ZŠ při ZŠ Polabiny 1 v Pardubicích, kde stále učím.

Zjistit víc
Lektorka
Simona Livorová

Setkání s odkazem Marie Montessori v roce 2005 zásadně změnilo můj život, začala jsem pracovat s dětmi. To člověka hodně promění:-). V Montessori centru Elipsa Pardubice stále v jejich společnosti pobývám. Pro Montessori ČR lektoruji kurzy pro rodiče i pedagogy od narození do 6-ti let v Čechách i na Slovensku. Naprosto odzbrojující je pro mne "síla poprvé" nejmenších dětí 0-2,5 a mým mottem je "ideálně se setkat s rodiči už před početím". Mám báječného muže a dceru:-).

Zjistit víc
Lektorka, metodička
Mgr. Kamila Randáková

Od roku 1997, kdy jsem se zúčastnila prvního Montessori tréninku, jsem byla nadšena touto možností svobody ve škole a tím, že mohu jako učitel být průvodcem s širokým prostorem pro tvořivost a nápady. Mám dost zkušeností také s jinými metodami učitelské práce, ale Montessori přístup je celý systém – pro mě jako pedagoga i rodiče. Ráda jsem se podílela na tom, aby se informace o Montessori cestě rozšířily po celé republice.

Zjistit víc
Lektorka
Mgr. Petra Gamage

Nikdy nezapomenu na svých prvních pár hodin strávených v Montessori třídě. Tiše jsem pozorovala, jak se třídou hemží děti, jak každé pracuje na něčem jiném bez pomoci dospělých. Děti byly klidné, tiché a spokojeně pracovaly. Souběžně tam probíhaly snad všechny předměty, jež si dokážeme představit.

Zjistit víc
Lektorka
Mgr. Kateřina Tomešová

V roce 2007 mě oslovila skupina maminek, které si přály mít v Praze vlastní Montessori hernu. Jako vedoucí mateřského centra jsem vítala každou rodičovskou aktivitu, a tak jsem nebyla proti a na podzim jsme tedy v centru hernu slavnostně otevřely. Velmi brzy jsem zjistila, že potřebuji porozumět tomu, co ty „nové maminky“ se svými dětmi v té „zvláštní“ herně dělají – sedí na koberečcích, pracují s mističkami, látkami, růžovými kostkami, s hrachem, pipetou, hrnečky a jinými „zvláštními hračkami“, děti si nosí tácky... zkrátka úplně nový svět. A já měla potřebu tomu všemu porozumět.

Zjistit víc
Zástupce Montessori v organizaci SKAV, lektorka
Mgr. Jana Udatná

V Montessori pedagogice mám pořád co objevovat, nechat se překvapovat… prostě mě to baví. Jsem speciální pedagog a učila jsem v Montessori třídě děti s kombinovanými vadami. A s Montessori materiálem je to bavilo a dařilo se jim; principy, které je učí samostatnosti, rozhodování atp. jim pomáhaly stávat se osobnostmi – to je magické a nepřestane mě to fascinovat.

Zjistit víc
Lektorka
Mgr. Dana Klímová

V Montessori ČR, ale také v Mateřských klubech, MŠ, ZŠ a na konferencích Domácích školáků předávám své osobní zkušenosti s Montessori pedagogikou doma, jelikož své dvě děti mám na domácím vzdělávání a nejvíce používáme pomůcky M. Montessori, projektové vyučování, a zážitkovou pedagogiku, včetně oslav Waldorfských slavností. Předávám své zkušenosti lidem, kteří se o Montessori pedagogiku zajímají, anebo s ní začínají v domácím prostředí.

Zjistit víc
Lektorka
Mgr. Martina Zíková

Jsem manželka skvělého muže - muzikanta, spolu jsme vychovali čtyři děti. Učím v Prachaticích v Montessori třídách, které jsem spoluzakládala. Montessori pedagogice se věnuji od roku 2002. Hledám způsoby, jak dětem co nejlépe, co nejbarevněji a co nejefektivněji zprostředkovat informace o světě tak, aby si na co nejvíc věcí přišly samy, aby pochopily podstatu, nakazily se nadšením a zároveň měly dost pokory, obdivu a poděkování k fungování světa. Jsem autorkou dvou knížek, několika desítek divadelních miniscénářů, organizátorkou přednášek a seminářů, Montessori tábora pro rodiče s dětmi. Snažím se o poctivou cestu, což zahrnuje i občasnou změnu směru.

Zjistit víc
Lektorka
Mgr. Lenka Štychová

Díky Montessori pedagogice mě mé učitelské poslání začalo více bavit. V Montessori ČR jsem našla spřízněné duše, se kterými se ráda zamýšlím nad pedagogikou, psychologií, životem a nad tím, co nám přináší.

Zjistit víc
Předsedkyně výboru spolku, lektorka
Mgr. Dita Dlouhá

Vidím velký smysl v přístupu k dětem, který je láskyplný, dává jasné hranice, vychovává ke svobodě společně se zodpovědností, učí děti myslet i vnímat sebe sama i okolní svět s respektem a úctou. A ještě větší smysl mi dává otevřenost tohoto přístupu a to, že i dospělí se díky dětem mají možnost znovu rozpomenout na to, co již možná někteří z nich zapomněli – být tady a teď, dělat věci, které dávají smysl, užívat si život plnými doušky, a radovat se z těch nejobyčejnějších věcí.

Zjistit víc
Členka vedení, lektorka
Vlasta Hillebrandová

Uvnitř mé učitelské duše byla vždy víra, že lze dělat věci jinak. Vždy jsem pracovala pro jiné neobvyklým způsobem a najednou jsem to viděla a věděla, že TO JE ONO. To jsem hledala a najednou se to přede mnou odvíjelo. Pak už šlo vše ráz na ráz.

Zjistit víc
Členka vedení, lektorka
Mgr. Marcela Žáková

Jsem nadšená průvodkyně svých dětí i dětí cizích, partnerka a několikanásobná teta svých neteřinek a synovců. Před jedenácti lety jsme spolu s mým manželem založili třídu MŠ Montessori a o rok později i ZŠ při ZŠ Polabiny 1 v Pardubicích, kde stále učím.

Zjistit víc
Členka vedení, lektorka
Simona Livorová

Setkání s odkazem Marie Montessori v roce 2005 zásadně změnilo můj život, začala jsem pracovat s dětmi. To člověka hodně promění:-). V Montessori centru Elipsa Pardubice stále v jejich společnosti pobývám. Pro Montessori ČR lektoruji kurzy pro rodiče i pedagogy od narození do 6-ti let v Čechách i na Slovensku. Naprosto odzbrojující je pro mne "síla poprvé" nejmenších dětí 0-2,5 a mým mottem je "ideálně se setkat s rodiči už před početím". Mám báječného muže a dceru:-).

Zjistit víc
Lékař, politik
MUDr. Martin Jan Stránský, M.D, FACP

Martin Jan Stránský se narodil v roce 1956 v New Yorku do významné československé rodiny. Jeho otec Jan založil společně s Pavlem Tigridem československou sekci Rádia Svobodná Evropa, děda Jaroslav založil časopis Přítomnost, byl ministrem spravedlnosti (1945) a poté školství v letech 1946 až 1948, pradědeček Adolf založil Lidové noviny a byl prvním ministrem obchodu Československa.

V roce 1978 získal bakalářský titul v oboru Dějiny umění na Columbia University v New Yorku.V roce 1983 promoval na lékaře na St. George´s University v Grenadě.Po získání dvou atestací v interním lékařství a neurologii začal MUDr. Stránský praktikovat neurologii a vyučovat na Yaleské univerzitě, kde je dodnes primářem. Po roce 1989 se „vrátil“ do vlasti, obnovil časopis Přítomnost, založil Polikliniku na Národní, program výměn vědců mezi Yaleskou a Karlovou univerzitou a Prague Selective, největší letní program pro studenty medicíny na světě. Vzhledem k jeho zkušenostem je poradcem ve zdravotnictví ministrům a organizacím po celém světě. V roce 2014 založil kancelář Ombudsman pro zdraví, z. ú., a již dříve i nadační fondy pro podporu výuky v žurnalistice a občanských práv. Je iniciátorem a realizátorem pomníku Milady Horákové ve Sněmovní ulici v Praze. V 2019 vydal knihu Deník doktora z Mrnic, která zobrazuje tragikomické aspekty české společnosti.

Spolu s uvedenými aktivitami, které koordinuje jeho kolektiv, se MUDr. Stránský převážně věnuje neurologickým dopadům moderní technologie na lidský mozek a na lidskou budoucnost. Na toto téma přednáší v současnosti po celém světě.

Pracovník Člověka v Tísni
Mgr. Michal Prokeš

Kulturní antropolog, který se dlouhodobě zabývá vzdělávací situací v České Republice a možnostmi vzdělávání žáků ze socio-kulturně odlišného prostředí. Jako metodik vzdělávacích služeb dlouhodobě působí v neziskovém sektoru, při spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci se spolu - podílel na metodickém vedení předškolních klubů, jejichž pracovníci využívali principy Montessori pedagogiky. Tématům sociálního vyloučení se věnuje na akademické půdě, nadále se vzdělává v možnostech konkrétní podpory dětem s problémy v chování. Absolvoval diplomované kurzy Montessori pedagogiky a Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování.

Zjistit víc
Montessori základní škola Archa
Eva Houdková, DiS.

Evu už více než 13 let baví objevovat Montessori společně s dětmi. Své objevy začala jako pedagožka v mezinárodní pražské Montessori školce, založila úspěšné Montessori centrum 4 Medvědi, které i dlouhé roky vedla a vzdělávala v něm děti i dospělé. Děti ze školky ji dovedly až do školy, kde mohou společné objevy a radost z nich pokračovat. Po letech praxe ve škole a školce je Eva supervizorkou a mentorkou Montessori tříd, které založila při ZŠ Sdružení a nyní fungují v ZŠ Jeremenkova. Úzce spolupracuje s rodiči, kteří školu podporují.

Zjistit víc
Univerzita Pardubice
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Na základě vlastních teoretických i praktických zkušeností s principy pedagogy Montessori, které jsem získaval po více než 25 let v různých částech světa, mohu s klidným svědomím prohlásit, že pro děti předškolního věku se mi jeví tato pedagogika jako nejefektivnější, a to zvláště proto, že při správné aplikaci nedeformuje přirozený vývoj dítěte a nezakládá tak nebezpečí vzniku poruch chování a učení v budoucím „školním” období života dítěte. Správné uplatňování principů pedagogiky Montessori ve výchově a vzdělávání dítěte předškolního věku vytváří tak dobrý základ nejen pro poměrně klidné překonání puberty, ale spokojené prožití celého života vašeho dítěte.

Montessori jesle, školka a klub Kladno
Petra Líbová

Baví mě Montessori pedagogika, protože vidím na dětech, že funguje. Mému srdci je blízká svoboda a zodpovědnost, kterou dětem vštěpuje. Já sama se svým třem dětem snažím zprostředkovat zkušenost, že jejich život nemá žádná omezení, že mohou hrát jakoukoli roli, pro kterou se rozhodnou. A rozhodující je jejich vlastní vůle, štěstí a spokojenost.

Zelená školka Montessori MŠ s lesními prvky, Kladno
Ing. Markéta Lážnovská

Pedagogika M. Montessori je mi blízká, tak jako prvky lesní pedagogiky. Jsem lektorkou projektu Leknín a lektoruji programy polytechniky pro pedagogy v mateřských školách. Absolvovala  jsem akreditovaný kurz pro práci s dětmi ve volném čase. Vystudovala jsem předškolní pedagogiku a nyní studuji diplomový kurz Montessori pro děti 3-6 let.

Lektorka
Mgr. Martina Štanclová

Přínos pedagogiky Marie Montessori pro děti vidím v jejich svobodném rozvoji, chuti učit se nové věci a poznávat svět. Na řadě dětí, které prošly mýma rukama vidím, jak tato pedagogika může obohatit každého, kdo se jí začne zabývat. Je to celoživotí cesta pro děti, ale i dospělé.

Zjistit víc
Německo
Bianca Mattern

Montessori pedagožka, blízká spolupracovnice Lore Anderlik. 

Pochází z Pasova v Německu, kde po dlouhých letech praxe vyvinula jedinečný Montessori program pro práci se seniory - Nonna Anna®. Jedná se o inovativní holistický koncept vycházející z její dvacetileté praxe pro péči o osoby s demencí a velmi staré lidi. Je autorkou několika knih na téma Montessori pro seniory, demence a tvůrkyní specifických Montessorii materiálů pro seniory. Videoukázky z její práce najdete na youtube. 

Německo
Marita Gehrke

Po studiu humánní medicíny absolvovala odborné vzdělávání jako pediatrička (pro děti a dorost). Následně pracovala 5 let jako ošetřující lékařka na dětské klinice v nemocnici Berlíně a dalších pět let na dětské chirurgii. Její další profesní postup ji zavedl do dětského centra Paprsek v Mnichově k panu prof. Dr. Hellbrügge a prof. Dr.Vojtovi. Dětské centrum v Mnichově s Akademií pro vývojovou diagnostiku a terapii je prvním sociálním pediatrickým centrem v Německu a modelem pro další sociálně pediatrické centra po celém světě. 

Od roku 1990 přednáší  (dříve také společně s profesorem Hellbrüggeem a profesorem Vojtou) po celém světě na nejrůznějších kongresech a kurzech. V roce 1998 založila vlastní sociální pediatrické centrum na obecní klinice ve Frankfurtu nad Mohanem. To se stalo se jedním z největších středisek v Německu. 

V roce 2010 centrum předala a od té doby se věnuje výhradně výuce doma i v zahraničí. Její přednášky zahrnují oblast neuropediatrie, vývojové diagnostiky a doporučení pro léčbu dětí s vývojovými abnormalitami.