Lektorka
Mgr. Mária Heveriová

Mgr. Mária Heveriová vystudovala Léčební pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Bratislavě. Za svou dlouholetou praxi pracovala na základní škole pro děti s poruchami učení a do kontaktu s Montessori se dostala při práci v předškolní třídě zaměřené na integraci dětí s poruchami vývoje. V rámci své soukromé ambulance v Košicích se věnuje diagnostice a programům zaměřených na prevenci, stimulaci, individuální edukaci a reedukaci. Velkou část své práce věnovala dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Absolvovala kurzy Montessori pedagogiky a FIE basic, I, II.

Zjistit víc
Lektorka
Mgr. Dita Dlouhá

Vidím velký smysl v přístupu k dětem, který je láskyplný, dává jasné hranice, vychovává ke svobodě společně se zodpovědností, učí děti myslet i vnímat sebe sama i okolní svět s respektem a úctou. A ještě větší smysl mi dává otevřenost tohoto přístupu a to, že i dospělí se díky dětem mají možnost znovu rozpomenout na to, co již možná někteří z nich zapomněli – být tady a teď, dělat věci, které dávají smysl, užívat si život plnými doušky, a radovat se z těch nejobyčejnějších věcí.

Zjistit víc
Lektorka
Vlasta Hillebrandová

Uvnitř mé učitelské duše byla vždy víra, že lze dělat věci jinak. Vždy jsem pracovala pro jiné neobvyklým způsobem a najednou jsem to viděla a věděla, že TO JE ONO. To jsem hledala a najednou se to přede mnou odvíjelo. Pak už šlo vše ráz na ráz.

Zjistit víc
Lektorka
Mgr. Marcela Žáková

Jsem nadšená průvodkyně svých dětí i dětí cizích, partnerka a několikanásobná teta svých neteřinek a synovců. Před jedenácti lety jsme spolu s mým manželem založili třídu MŠ Montessori a o rok později i ZŠ při ZŠ Polabiny 1 v Pardubicích, kde stále učím.

Zjistit víc
Lektorka
Simona Livorová

Setkání s odkazem Marie Montessori v roce 2005 zásadně změnilo můj život, začala jsem pracovat s dětmi. To člověka hodně promění:-). V Montessori centru Elipsa Pardubice stále v jejich společnosti pobývám. Pro Montessori ČR lektoruji kurzy pro rodiče i pedagogy od narození do 6-ti let v Čechách i na Slovensku. Naprosto odzbrojující je pro mne "síla poprvé" nejmenších dětí 0-2,5 a mým mottem je "ideálně se setkat s rodiči už před početím". Mám báječného muže a dceru:-).

Zjistit víc
Lektorka, metodička
Mgr. Kamila Randáková

Od roku 1997, kdy jsem se zúčastnila prvního Montessori tréninku, jsem byla nadšena touto možností svobody ve škole a tím, že mohu jako učitel být průvodcem s širokým prostorem pro tvořivost a nápady. Mám dost zkušeností také s jinými metodami učitelské práce, ale Montessori přístup je celý systém – pro mě jako pedagoga i rodiče. Ráda jsem se podílela na tom, aby se informace o Montessori cestě rozšířily po celé republice.

Zjistit víc
Lektorka
Mgr. Petra Gamage

Nikdy nezapomenu na svých prvních pár hodin strávených v Montessori třídě. Tiše jsem pozorovala, jak se třídou hemží děti, jak každé pracuje na něčem jiném bez pomoci dospělých. Děti byly klidné, tiché a spokojeně pracovaly. Souběžně tam probíhaly snad všechny předměty, jež si dokážeme představit.

Zjistit víc
Lektorka
Mgr. Kateřina Tomešová

V roce 2007 mě oslovila skupina maminek, které si přály mít v Praze vlastní Montessori hernu. Jako vedoucí mateřského centra jsem vítala každou rodičovskou aktivitu, a tak jsem nebyla proti a na podzim jsme tedy v centru hernu slavnostně otevřely. Velmi brzy jsem zjistila, že potřebuji porozumět tomu, co ty „nové maminky“ se svými dětmi v té „zvláštní“ herně dělají – sedí na koberečcích, pracují s mističkami, látkami, růžovými kostkami, s hrachem, pipetou, hrnečky a jinými „zvláštními hračkami“, děti si nosí tácky... zkrátka úplně nový svět. A já měla potřebu tomu všemu porozumět.

Zjistit víc
Zástupce Montessori v organizaci SKAV, lektorka
Mgr. Jana Udatná

V Montessori pedagogice mám pořád co objevovat, nechat se překvapovat… prostě mě to baví. Jsem speciální pedagog a učila jsem v Montessori třídě děti s kombinovanými vadami. A s Montessori materiálem je to bavilo a dařilo se jim; principy, které je učí samostatnosti, rozhodování atp. jim pomáhaly stávat se osobnostmi – to je magické a nepřestane mě to fascinovat.

Zjistit víc
Lektorka
Mgr. Dana Klímová

V Montessori ČR, ale také v Mateřských klubech, MŠ, ZŠ a na konferencích Domácích školáků předávám své osobní zkušenosti s Montessori pedagogikou doma, jelikož své dvě děti mám na domácím vzdělávání a nejvíce používáme pomůcky M. Montessori, projektové vyučování, a zážitkovou pedagogiku, včetně oslav Waldorfských slavností. Předávám své zkušenosti lidem, kteří se o Montessori pedagogiku zajímají, anebo s ní začínají v domácím prostředí.

Zjistit víc
Lektorka
Mgr. Martina Zíková

Jsem manželka skvělého muže - muzikanta, spolu jsme vychovali čtyři děti. Učím v Prachaticích v Montessori třídách, které jsem spoluzakládala. Montessori pedagogice se věnuji od roku 2002. Hledám způsoby, jak dětem co nejlépe, co nejbarevněji a co nejefektivněji zprostředkovat informace o světě tak, aby si na co nejvíc věcí přišly samy, aby pochopily podstatu, nakazily se nadšením a zároveň měly dost pokory, obdivu a poděkování k fungování světa. Jsem autorkou dvou knížek, několika desítek divadelních miniscénářů, organizátorkou přednášek a seminářů, Montessori tábora pro rodiče s dětmi. Snažím se o poctivou cestu, což zahrnuje i občasnou změnu směru.

Zjistit víc
Lektorka
Mgr. Lenka Štychová

Díky Montessori pedagogice mě mé učitelské poslání začalo více bavit. V Montessori ČR jsem našla spřízněné duše, se kterými se ráda zamýšlím nad pedagogikou, psychologií, životem a nad tím, co nám přináší.

Zjistit víc
Předsedkyně výboru spolku, lektorka
Mgr. Dita Dlouhá

Vidím velký smysl v přístupu k dětem, který je láskyplný, dává jasné hranice, vychovává ke svobodě společně se zodpovědností, učí děti myslet i vnímat sebe sama i okolní svět s respektem a úctou. A ještě větší smysl mi dává otevřenost tohoto přístupu a to, že i dospělí se díky dětem mají možnost znovu rozpomenout na to, co již možná někteří z nich zapomněli – být tady a teď, dělat věci, které dávají smysl, užívat si život plnými doušky, a radovat se z těch nejobyčejnějších věcí.

Zjistit víc
Členka vedení, lektorka
Vlasta Hillebrandová

Uvnitř mé učitelské duše byla vždy víra, že lze dělat věci jinak. Vždy jsem pracovala pro jiné neobvyklým způsobem a najednou jsem to viděla a věděla, že TO JE ONO. To jsem hledala a najednou se to přede mnou odvíjelo. Pak už šlo vše ráz na ráz.

Zjistit víc
Členka vedení, lektorka
Mgr. Marcela Žáková

Jsem nadšená průvodkyně svých dětí i dětí cizích, partnerka a několikanásobná teta svých neteřinek a synovců. Před jedenácti lety jsme spolu s mým manželem založili třídu MŠ Montessori a o rok později i ZŠ při ZŠ Polabiny 1 v Pardubicích, kde stále učím.

Zjistit víc
Členka vedení, lektorka
Simona Livorová

Setkání s odkazem Marie Montessori v roce 2005 zásadně změnilo můj život, začala jsem pracovat s dětmi. To člověka hodně promění:-). V Montessori centru Elipsa Pardubice stále v jejich společnosti pobývám. Pro Montessori ČR lektoruji kurzy pro rodiče i pedagogy od narození do 6-ti let v Čechách i na Slovensku. Naprosto odzbrojující je pro mne "síla poprvé" nejmenších dětí 0-2,5 a mým mottem je "ideálně se setkat s rodiči už před početím". Mám báječného muže a dceru:-).

Zjistit víc
Lékař, politik
MUDr. Martin Jan Stránský, M.D, FACP

Martin Jan Stránský se narodil v roce 1956 v New Yorku do významné československé rodiny. Jeho otec Jan založil společně s Pavlem Tigridem československou sekci Rádia Svobodná Evropa, děda Jaroslav založil časopis Přítomnost, byl ministrem spravedlnosti (1945) a poté školství v letech 1946 až 1948, pradědeček Adolf založil Lidové noviny a byl prvním ministrem obchodu Československa.

V roce 1978 získal bakalářský titul v oboru Dějiny umění na Columbia University v New Yorku.V roce 1983 promoval na lékaře na St. George´s University v Grenadě.Po získání dvou atestací v interním lékařství a neurologii začal MUDr. Stránský praktikovat neurologii a vyučovat na Yaleské univerzitě, kde je dodnes primářem. Po roce 1989 se „vrátil“ do vlasti, obnovil časopis Přítomnost, založil Polikliniku na Národní, program výměn vědců mezi Yaleskou a Karlovou univerzitou a Prague Selective, největší letní program pro studenty medicíny na světě. Vzhledem k jeho zkušenostem je poradcem ve zdravotnictví ministrům a organizacím po celém světě. V roce 2014 založil kancelář Ombudsman pro zdraví, z. ú., a již dříve i nadační fondy pro podporu výuky v žurnalistice a občanských práv. Je iniciátorem a realizátorem pomníku Milady Horákové ve Sněmovní ulici v Praze. V 2019 vydal knihu Deník doktora z Mrnic, která zobrazuje tragikomické aspekty české společnosti.

Spolu s uvedenými aktivitami, které koordinuje jeho kolektiv, se MUDr. Stránský převážně věnuje neurologickým dopadům moderní technologie na lidský mozek a na lidskou budoucnost. Na toto téma přednáší v současnosti po celém světě.

Pracovník Člověka v Tísni
Mgr. Michal Prokeš

Kulturní antropolog, který se dlouhodobě zabývá vzdělávací situací v České Republice a možnostmi vzdělávání žáků ze socio-kulturně odlišného prostředí. Jako metodik vzdělávacích služeb dlouhodobě působí v neziskovém sektoru, při spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci se spolu - podílel na metodickém vedení předškolních klubů, jejichž pracovníci využívali principy Montessori pedagogiky. Tématům sociálního vyloučení se věnuje na akademické půdě, nadále se vzdělává v možnostech konkrétní podpory dětem s problémy v chování. Absolvoval diplomované kurzy Montessori pedagogiky a Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování.

Zjistit víc
Montessori základní škola Archa
Eva Houdková, DiS.

Evu už více než 13 let baví objevovat Montessori společně s dětmi. Své objevy začala jako pedagožka v mezinárodní pražské Montessori školce, založila úspěšné Montessori centrum 4 Medvědi, které i dlouhé roky vedla a vzdělávala v něm děti i dospělé. Děti ze školky ji dovedly až do školy, kde mohou společné objevy a radost z nich pokračovat. Po letech praxe ve škole a školce je Eva supervizorkou a mentorkou Montessori tříd, které založila při ZŠ Sdružení a nyní fungují v ZŠ Jeremenkova. Úzce spolupracuje s rodiči, kteří školu podporují.

Zjistit víc
Univerzita Pardubice
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Na základě vlastních teoretických i praktických zkušeností s principy pedagogy Montessori, které jsem získaval po více než 25 let v různých částech světa, mohu s klidným svědomím prohlásit, že pro děti předškolního věku se mi jeví tato pedagogika jako nejefektivnější, a to zvláště proto, že při správné aplikaci nedeformuje přirozený vývoj dítěte a nezakládá tak nebezpečí vzniku poruch chování a učení v budoucím „školním” období života dítěte. Správné uplatňování principů pedagogiky Montessori ve výchově a vzdělávání dítěte předškolního věku vytváří tak dobrý základ nejen pro poměrně klidné překonání puberty, ale spokojené prožití celého života vašeho dítěte.

Montessori jesle, školka a klub Kladno
Petra Líbová

Baví mě Montessori pedagogika, protože vidím na dětech, že funguje. Mému srdci je blízká svoboda a zodpovědnost, kterou dětem vštěpuje. Já sama se svým třem dětem snažím zprostředkovat zkušenost, že jejich život nemá žádná omezení, že mohou hrát jakoukoli roli, pro kterou se rozhodnou. A rozhodující je jejich vlastní vůle, štěstí a spokojenost.

Zelená školka Montessori MŠ s lesními prvky, Kladno
Ing. Markéta Lážnovská

Pedagogika M. Montessori je mi blízká, tak jako prvky lesní pedagogiky. Jsem lektorkou projektu Leknín a lektoruji programy polytechniky pro pedagogy v mateřských školách. Absolvovala  jsem akreditovaný kurz pro práci s dětmi ve volném čase. Vystudovala jsem předškolní pedagogiku a nyní studuji diplomový kurz Montessori pro děti 3-6 let.

Lektorka
Mgr. Martina Štanclová

Přínos pedagogiky Marie Montessori pro děti vidím v jejich svobodném rozvoji, chuti učit se nové věci a poznávat svět. Na řadě dětí, které prošly mýma rukama vidím, jak tato pedagogika může obohatit každého, kdo se jí začne zabývat. Je to celoživotí cesta pro děti, ale i dospělé.

Zjistit víc
Německo
Bianca Mattern

Montessori pedagožka, blízká spolupracovnice Lore Anderlik. 

Pochází z Pasova v Německu, kde po dlouhých letech praxe vyvinula jedinečný Montessori program pro práci se seniory - Nonna Anna®. Jedná se o inovativní holistický koncept vycházející z její dvacetileté praxe pro péči o osoby s demencí a velmi staré lidi. Je autorkou několika knih na téma Montessori pro seniory, demence a tvůrkyní specifických Montessorii materiálů pro seniory. Videoukázky z její práce najdete na youtube. 

Německo
Marita Gehrke

Po studiu humánní medicíny absolvovala odborné vzdělávání jako pediatrička (pro děti a dorost). Následně pracovala 5 let jako ošetřující lékařka na dětské klinice v nemocnici Berlíně a dalších pět let na dětské chirurgii. Její další profesní postup ji zavedl do dětského centra Paprsek v Mnichově k panu prof. Dr. Hellbrügge a prof. Dr.Vojtovi. Dětské centrum v Mnichově s Akademií pro vývojovou diagnostiku a terapii je prvním sociálním pediatrickým centrem v Německu a modelem pro další sociálně pediatrické centra po celém světě. 

Od roku 1990 přednáší  (dříve také společně s profesorem Hellbrüggeem a profesorem Vojtou) po celém světě na nejrůznějších kongresech a kurzech. V roce 1998 založila vlastní sociální pediatrické centrum na obecní klinice ve Frankfurtu nad Mohanem. To se stalo se jedním z největších středisek v Německu. 

V roce 2010 centrum předala a od té doby se věnuje výhradně výuce doma i v zahraničí. Její přednášky zahrnují oblast neuropediatrie, vývojové diagnostiky a doporučení pro léčbu dětí s vývojovými abnormalitami.

Anglie
Karen Pearce

AMI pedagožka, ředitelka, mentorka a supervizorka anglických Montessori školek. Velmi inspirativně vede svoji školkovou třídu v Brightonu v jižní Anglii. Přednáší o pozorování v Institutu Marie Montessori v Londýně na kurzech navazujících na mezinárodní diplomové kurzy AMI. Lektoruje AMI Montessori kurzy pro věk 3-6 let.

V letech 1990-2008 působila jako ředitelka Londýnské Montessori školky při Institutu Marie Montessori (MMI) pod přímým vedením Hilly Patell. Před několika lety založila společně s několika přáteli Montessori Place, Montessori komunitu pro děti od narození až po dospívající, kde všichni společně působí a snaží se co nejlépe naplňovat vizi Marie Montessori.

Pozorování dětí je její každodenní praxí i zálibou.

Karen má obrovskou praxi, pozorovací cit a velký dar sdílet své 30-ti leté zkušenosti s dětmi, rodiči a pedagogy velmi otevřenou formou bohatou na množství příběhů a zábavných historek

Německo
Lore Anderlik

Montessori AMI pedagožka a Montessori terapeutka, blízká spolupracovnice profesora Theodora Hellbrugga v Dětském centru Sonnenshein v Mnichově, tvůrkyně Montessori terapie a držitelka medaile „Rosteme společně” za celoživotní dílo.

Jako jedna z mála osobností Montessori pedagogiky pracuje přímo před zraky účastníků svých kurzů. Díky umění dobře se dívat pomáhá Lore pedagogům po celém světe pochopit, jak úspěšně provázet děti bez ohledu na jejich odlišnosti.

V roce 1978 Lore poprvé představila svou práci a její výsledky na mezinárodním kongresu Montessori společnosti v Amsterdamu. Následovalo pozvání do mnoha zemí světa. Jako referentka a docentka dodnes působí v několika evropských zemích. Přednáší v Německu, Rusku i dalekém zahraničí - v Africe a v Asií (Indie, Taj-wan, Japonsko). Vede výzkumy schopností a potřeb dětí s genetickými odlišnostmi. Pomáhá s inkluzí postižených lidí do veřejného života. Na mezinárodním poli pracuje za zlepšení pozice znevýhodněných dětí i dospělých. A především ráda pozoruje, jak rodiče a děti společně rostou. 

Od roku 1986 provozuje soukromou praxi v Puchheimu a je autorkou několika významných knih. Za svůj život obdržela několik mezinárodních ocenění. V roce 2006 převzala ocenění  Kawasaki univerzity pro studium lékařské péče za své úspěchy, v roce 2008 čestný diplom Montessori terapeutky a v roce 2011 kříž za zásluhy na stuze Spolkové republiky Německo. 

Těžiště její činnosti odjakživa představuje bezprostřední práce s dětmi a vše, co k tomu patří. Svou prací strávila již více než 60 000 hodin terapie. Ve své praxi se setkala s více než 7500 dětmi. Spolupracuje s mnoha rodiči a pedagogy. 

Publikace: 

Joachim W. Dudenhausen (Hrsg.) Lore Anderlik: Down-Syndrom: Früherkennung und therapeutische Hilfen: ein Leitfaden der Stiftung für das Behinderte Kind zur Förderung von Vorsorge und Früherkennung – Frankfurt/Main: Umwelt-und-Medizin-Verlags-Gesellschaft, 1992

Lore Anderlik: Ein Weg für alle! Dortmund: Verlag Modernes Lernen, Borgmann KG, 1996

Lore Anderlik: Das Williams-Beuren-Syndrom. Garching: Regionalgruppe Bayern-Süd im Bundesverband Williams-Beuren-Syndrom, 1999

Lore Anderlik: Montessori - ein Weg zur Inklusion. Dortmund: Verlag Modernes Lernen, Borgmann Media, 2011

Lore Anderlik: Montessori - der Weg geht weiter. Dortmund: Verlag Modernes Lernen, 2012

USA
Paul Epstein

Montessori pedagog, lektor, konzultant, supervizor a ředitel Montessori školy v Rochesteru v Minessotě. Paul přednáší na konferencích po celém světě. Během svého života byl průvodce dětem předškolního, školního i středoškolského věku. Vystudoval také kulturní antropologii a je autorem mnoha článků o Montessori. Je autorem a spoluautorem několika knih s Montessori tematikou (The Montessori Way, Learning from Children with the Observation C.O.R.E. a další).

Portoriko
Maria Bengoechea

Maria je Montessori pedagožkou již více než 30 let. Svůj Montessori diplom (AMI) získala v Mexico City. Pracovala jako Montessori pedagožka dlouhá léta v Mexiku a Portoriku a nyní již osmým rokem pracuje u nás v Praze. Kromě Montessori vzdělání má Maria nejrůznější výcviky a certifikáty z oblastí hry na klavír, Kodaly a Orffovy metody, Suzikiho metody hry na klavír a předškolních hudebních programů. Mluví plynně anglicky a španělsky, také francouzsky a německy a učí se i česky.

Rakousko
Deborah Sulovsky

Rakušanka Deborah Sulovsky studovala hudbu a psychologii v Paříži. Hru na klavír, mikrobiologii a genetiku na univerzitách ve Vídni. Je diplomovanou Montessori učitelkou pro děti ve věku 3-6 a 6-12 let. Učila ve školce, sama je maminkou čtyř dětí.

Rusko
Victoria Gureeva

Dětská a dorostová psychoterapeutka, autorka článků v oblasti praktické psychologie a psychoanalýzy. Od roku 2005 vede přednášky, semináře a tréninky pro pedagogy a rodiče. Pracovala jako Montessori učitelka, zakladatelka a ředitelka Montessori centra. Victoria je vysokoškolskou pedagožkou a specializuje se na individuální doprovod Montessori pedagogů.

Německo
Ela Eckert

Ela má více než 25 let zkušeností s progresivními školními koncepty. Založila Montessori školu pro děti 6-15 let v Uppsale ve Švédsku, kde pracuje jako ředitelka. Má několik různých výzkumných pozic na katedře pedagogiky na Univerzitě Carl von Ossietzky v Oldenburgu. Již mnoho let se specializuje na Montessori pedagogiku a zejména na koncept kosmické výchovy a programu „Děti Země“. Ve svých výzkumech se věnuje také otázkám inkluze pro studenty se speciálními potřebami.