Z náruče do světa bezpečně

Přednáška uznávané odbornice PhDr. Evy Reichelové, CSc. na téma emočního rozvoje dětí v období 3-6 a 6-12 let.
24.9.2020
0-99
Cena:
450 Kč

Termín 24.9. 2020, ČT 17:00 - 20:00 
Místo konaní Montessori ČR, z.s., Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 – Modřany

Bezpečné prostředí

Každé dítě potřebuje pro svůj zdravý emoční vývoj stabilní a vyrovnané prostředí.  Je-li přítomna stabilní a emočně vyrovnaná matka, pak se dítě z bezpečí náruče vydává směrem do světa s důvěrou, vědomím vlastní hodnoty a radostnou chutí objevovat okolní svět. 

Nepodceňujte emoce! 

Právě v nejranějším věku se děti postupně učí rozpoznávat jednotlivé emoce. Poznávají emoce vlastní i emoce druhých.  V každodenním životě zažívají barevnou "práci" s emocemi - nechat je volně plynout, usměrnit v případě potřeby, umět emoce pojmenovat i vhodně vyjádřit. Vyznat se v nich. Neignorovat je.

Emoce jsou podstatou našeho chování a osvojené vzorce z raného dětství si neseme po zbytek života. Emoce potřebujeme, ať chceme nebo nechceme ve svém osobním životě i pracovní kariéře. Emoce ovlivňují naše vztahy, vazby, ovlivňují efektivitu naší práce, kolektiv i atmosféru v prostředí.  

Emočně vyspělí? 

Emočně vyspělí se nerodíme. Vnímání a porozumění emocím si buduje v dětství. Projevit city, omluvu, podporu, lásku dokážeme, když jsme emočně vyrovnaní. Jak na to v každodenní rodičovské nebo pedagogické praxi?  Přijďte poznat důležité zásady pro zachycení emocí dětí, zrcadlení a pro podporu zdravého emočního rozvoje.  

Dítě jako lakmusový papírek

Dítě citlivě a pohotově zachytává emoční prožívání rodičů. Zvědomíme si co znamená být "dost dobrý" rodič, co od nás děti potřebují a co jim stačí. Budeme diskutovat nad úlohou rodičovských i lidských chyb ve výchově i pocity možného selhání.

"Keď už naozaj neviete, ako v napätej situácii zareagovať, reagujte citlivo so srdcom a buďte duchom prítomní. Emočne sa sústreďte na dieťa. Neriešte v hlave to, čo  budete variť alebo aké projekty vás čakajú v práci. Sadnite si k dieťaťu, komunikujte, zapojte sa do hry, pýtajte sa na pocity, pýtajte sa na hru, buďte súčasťou detského sveta, nadväzujte kontakt, vzťah, skúste zachytiť detskú radosť, úzkosť, bolesť, hlad. Pokúste sa dieťaťu darovať blízkosť a kľud.“ (Eva Reichelová)

Bohatá praxe

Eva vás v rámci své přednášky vtáhne do své bohaté praxe a pomůže vám porozumět vašim dětem tak, aby se rozvíjely zralým způsobem a byly šťastné. 

Lektorka

PhDr. Eva Reichelová, CSc.

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě UPJŠ a Košicích. V rámci rigorózního studia se vědecky i prakticky věnovala problematice behaviorální terapie dětí s agresivním chováním. Po ukončení studia se účastnila mnoha odborných kurzů a výcviků se zaměřením na kognitivně-behaviorální terapii, stavění rodinných systémů, dynamickou psychoterapii a symbolovou terapií. Přednášela dětskou psychoanalýzu v Institutu psychologických věd na Prešovské univerzitě. Dlouholeté diagnostické a psychoterapeutické zkušenosti zúročuje v klinické praxi, kde se věnuje dětem i dospělým. V posledních letech se zaměřuje zejména na léčbu emočních a výchovných problémů dětí s úzkou spolupráci s rodiči.  

Kudy k nám?

icon

Důležité upozornění a storno podmínky

Semináře, kurzy a další vzdělávací akce jsou bez přítomnosti dětí (není-li uvedeno jinak). Děkujeme za pochopení.

V rámci akce budou pořizovány audiovizuální záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci Montessori ČR.

Storno podmínky

Písemná omluva účastníka na e-mailovou adresu info@montessoricr.cz

min. 1 měsíc předem vratka 100% uhrazené částky
1 měsíc až 14 dní předem vratka 50% uhrazené částky
14 dní a méně 0% uhrazené částky
Zrušení semináře ze strany pořadatele vratka 100 % uhrazené částky
Rezervační poplatek u diplomových kurzů je nevratný

Místo
Praha, Montessori ČR