Navzdory překážkám!

Kvalitní vstup do života dětí ze socio-kulturně odlišného prostředí na základě principů Montessori pedagogiky.
10.10.2020
3 - 6
Cena:
1 600 Kč
Termín 10. 10. 2020, 9:30–17:30
Místo konaní Montessori ČR, z.s., Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 – Modřany

Kvalitní vstup do života dětí ze socio-kulturně odlišného prostředí na základě principů Montessori pedagogiky

Socio-kulturní odlišnost se u každého dítěte v procesu vzdělávání projevuje různými způsoby. V rámci semináře se společně zaměříme na to, co vůbec socio-kulturně odlišné prostředí znamená. Pokud pracujeme s dítětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, jaké nejvhodnější metody volit pro efektivní podporu dítěte? Zároveň při společné práci neopomeneme ani téma práce s dětmi romské etnicity.  

Dítě ze socio-kulturně odlišného prostředí a dopady na vzdělávací proces

Vzdělávací proces je klíčovou složkou vývoje každého dítěte. Při diskuzi o dětech ze socio-kulturně odlišného prostředí se zaměříme na romské etnikum a romskou „kulturu“, v kontrastu s českou „kulturou“. Budeme rozebírat, zda je koncept kultury nosný pro individuální práci s dětmi, a v čem naopak tento koncept může být zavádějící. Rozšíříme naše vnímání dětí ze socio-kulturně odlišného prostředí, což nám napomůže pochopit potřeby každého dítěte během vzdělávacího procesu.  

Náročné životní podmínky a jejich dopad na vývoj mozku 

Rodina je základním kamenem ovlivňující správný vývoj každého dítěte. V ideálním případě dítě v rodině získá pocit bezpečí vůči okolnímu světu. Avšak ne každé dítě žije ve spokojené a fungující rodině, a některé děti si v extrémním případě odnáší z rodin dokonce trauma. Projevy chování traumatizovaného dítěte mohou být v praxi velkou výzvou pro každého pedagoga. Trauma má dokázané dopady na vývoj mozku a následně na proces učení, a klade odlišné nároky na učitele. Téma vývoje mozku na základě nejnovějších vědeckých poznatků propojíme s principy montessori pedagogiky.  

Terapeutický vztah a přístup k dítěti 

Montessori principy, které nastavují bezpečné prostředí systémů a pořádku, jsou základem pro respektující vztah k dítěti a posilňuje roli samotného pedagoga, který se může stát důležitou osobou v životě každého dítěte. Nenasadíme si růžové brýle s představou, že zachráníme každé dítě, ale realisticky pohlédneme na oblasti, ve kterých můžeme dítěti s podporou montessori pedagogiky výrazně pomoci. 

Využití principů Montessori pedagogiky pro děti 

Doporučíme efektivní a vhodné využití Montessori pomůcek při práci s dětmi ze socio-kulturně odlišného prostředí. Vysvětlíme si důležitost procvičování Praktického života v návaznosti na další oblasti Montessori pedagogiky. V této části semináře se zaměříme na naše získané zkušenosti v rámci projektu ROMSPIDO, zaměřeného na práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.

Co díky semináři získáte?

Porozumění specifikům práce s dítětem a rodinou ze socio-kulturně odlišného prostředí. Praktické a konkrétní náměty pro Vaši praxi, opřené o hlubší znalosti práce s traumatizovanými dětmi. Pochopení, že dítě není „zlobivé“, ale potřebuje odlišnou podporu a péči.

Pro koho je seminář určen?

Pro každého, kdo chce a pracuje (nejen) s nestandardními dětmi.

Lektoři

Mgr. Michal Prokeš

Kulturní antropolog, který se dlouhodobě zabývá vzdělávací situací v České Republice a možnostmi vzdělávání žáků ze socio-kulturně odlišného prostředí. Jako metodik vzdělávacích služeb dlouhodobě působí v neziskovém sektoru, při spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci se spolu - podílel na metodickém vedení předškolních klubů, jejichž pracovníci využívali principy Montessori pedagogiky. Tématům sociálního vyloučení se věnuje na akademické půdě, nadále se vzdělává v možnostech konkrétní podpory dětem s problémy v chování. Absolvoval diplomované kurzy Montessori pedagogiky a Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování.

Mgr. Mária Heveriová

Mgr. Mária Heveriová vystudovala Léčební pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Bratislavě. Za svou dlouholetou praxi pracovala na základní škole pro děti s poruchami učení a do kontaktu s Montessori se dostala při práci v předškolní třídě zaměřené na integraci dětí s poruchami vývoje. V rámci své soukromé ambulance v Košicích se věnuje diagnostice a programům zaměřených na prevenci, stimulaci, individuální edukaci a reedukaci. Velkou část své práce věnovala dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Absolvovala kurzy Montessori pedagogiky a FIE-basic, I, II.

Fotogalerie


Kudy k nám?

icon

Důležité upozornění a storno podmínky

Semináře, kurzy a další vzdělávací akce jsou bez přítomnosti dětí (není-li uvedeno jinak). Děkujeme za pochopení.

V rámci akce budou pořizovány audiovizuální záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci Montessori ČR.

Storno podmínky

Písemná omluva účastníka na e-mailovou adresu info@montessoricr.cz

min. 1 měsíc předem vratka 100% uhrazené částky
1 měsíc až 14 dní předem vratka 50% uhrazené částky
14 dní a méně 0% uhrazené částky
Zrušení semináře ze strany pořadatele vratka 100 % uhrazené částky
Rezervační poplatek u diplomových kurzů je nevratný