Síla hudby

Objevte Montessori hudební aktivity, které vám pomohou zlepšit atmosféru ve škole a vašim dětem objevit nový prostředek ke komunikaci. Dvou a půl denní inspirativní workshop s rakouskou lektorkou Deborah Sulovsky pro pedagogy ZŠ.
16. - 18.3.2018
6-12
Cena:
4 400 Kč
(0% DPH)

Termín 16. - 18. 3. 2018; pátek 10 - 18h, sobota 9 - 17h, neděle 9 - 13h
Místo konaní Montessori ČR, z.s., Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Dejte prostor hudbě

Ve školách se dnes věnuje hudbě velmi omezený prostor či pouze určitá vyhrazená hodina. Marie Montessori však považovala hudbu za pevnou a důležitou součást všedního dne v každé škole. Ve své praxi poznala, že hudba velmi významně mění atmosféru školní třídy. Povznáší. Propojuje. Dává dětem nové možnosti a jiné komunikační prostředky.  Existují spisy Marie Montessori, bohužel dodnes z větší části nezveřejněné, které využití hudby ve škole rozpracovávají. Deborah vám na svém semináři ukáže, jak tyto "nové" myšlenky používá ve své školní praxi. 

Svět hudby ve vaší třídě 

V tomto workshopu se naučíte, jak jednoduše a samozřejmě uvést hudbu do školy a jak ji s radostí předat dětem. Deborah vám představí velké množství aktivit pro školní děti, které zasazuje do kosmické výchovy, a poskytuje tak dětem širší vhled do světa hudby. Zjistíte, jak s pomocí metalofonu předat dětem nauku o harmonii. Jak spojit notový záznam třeba s matematikou. Jak hudbu rozebrat, rozčlenit její základní vlastnosti a objevovat vzájemné vztahy.  Jak ve vaši třídě vybudovat hudební knihovnu. 

Hudba jako jazyk

Ukážeme vám jak na to, aby ve vaší třídě děti používali hudbu jako jazyk, kterým mohou vyjádřit sebe sama, své pocity a nápady. Objevíte cestu, jak se hudba stane součástí dětského já. Díky hudebním aktivitám získají děti nové praktické dovednosti, které jim umožní využít vlastní kreativitu při skládání hudby nebo hře na hudební nástroj. Samy na sobě objevíte naprosto odlišný přístup než ten, který běžně známe - že na hudební nástroj se člověk může naučit hrát jen tehdy, začne-li velmi brzy. Přijďte si hudbu v tomto podání zažít na vlastní kůži. V průběhu workshopu si všechno vyzkoušíte a potěší vás i živý doprovod klavíru.

Hudba spojuje

Marie Montessori věděla, že hudba spojuje. S hudbou je každý všední den jiný, plný radosti a lehkosti. Hudba dělá ze soužití komunity lepší místo pro život a objevování.

Co si odnesete?

Zpátky do školy si kromě mnoha námětů pro práci s dětmi, odnesete také kompletní manuál o hudbě pro děti 6-12, který budete moci ihned použít. Najdete v něm i témata workshopu: rytmus (práce s rytmem, tance), práci s metalofonem, aktivity pro melodie, hudební čítanku. 

Pro koho je seminář určen?

Pro pedagogy (Montessori) základních  škol, rodiče a všechny se zájmem o děti. Seminář bude probíhat v německém jazyce a bude tlumočen do češtiny.

Lektorka

Deborah Sulovsky studovala hudbu a psychologii v Paříži. Hru na klavír, mikrobiologii a genetiku na univerzitách ve Vídni. Je diplomovanou Montessori učitelkou pro děti ve věku 3-6 a 6-12 let. Učila ve školce i škole, sama je maminkou čtyř dětí. Vede workshopy pro pedagogy ve Vídni.

Kudy k nám?

icon

Důležité upozornění a storno podmínky

Semináře, kurzy a další vzdělávací akce jsou bez přítomnosti dětí (není-li uvedeno jinak). Děkujeme za pochopení.

Storno podmínky

Písemná omluva účastníka na e-mailovou adresu info@montessoricr.cz

min. 1 měsíc předem vratka 100% uhrazené částky
1 měsíc až 14 dní předem vratka 50% uhrazené částky
14 dní a méně 0% uhrazené částky
Zrušení semináře ze strany pořadatele vratka 100 % uhrazené částky
Rezervační poplatek u diplomových kurzů je nevratný