Matematika v klíčových lekcích

Poslední den matematického refreše V. Nové praktické vhledy uspořádané krok za krokem pro Montessori pedagogy ZŠ. Určeno absolventům diplomových kurzů pro věk 6-12 a absolventům předchozích refreshů I-IV.
10.1.2021
6 - 12
Cena:
1 300 Kč

Termín 10.1. 2021, NE 9:00-16:00
Místo konaní Montessori ČR, z.s., Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 – Modřany

Maximum (z) matematiky

Jste v praxi s dětmi ve věku 6-12 a chcete, aby vytěžily z matematickým Montessori pomůcek opravdové maximum? Lámete si hlavu čím a jak začít? Jak to v průběhu celého roku konkrétně zorganizovat tak, aby děti prošly matematikou s mnoha aha momenty? Které prezentace jsou ty klíčové a je nutné je dětem představit? Jak je logicky uspořádat tak, aby z nich děti vytěžily hluboké pochopení a radostné objevování matematických vztahů a souvislostí bez vaší pomoci? Absolvovali jste kurz již před mnoha lety a potřebujete do své praxe nový vhled, inspiraci či obohacení? Možná máte otázky, vhledy a objevy z každodenní praxe, které chcete sdílet. Přijďte načerpat nové matematické AHA a vzájemně posdílet školní praxi a zkušenosti.

Matematické pomůcky

Matematické montessori pomůcky jsou geniálně promyšlené, propojují v sobě geometrii, algebru i aritmetiku. I my pedagogové neustále objevujeme jejich obrovský přesah a vzájemná propojení. Sami jsme si ověřili, že je v praxi nutno jednotlivé pomůcky dopodrobna znát a dětem představovat jednotlivé aktivity srozumitelně a v návazných logických krocích.

Co vás čeká

Na kurzu vám ukážeme, jak matematiku rozkrokovat do jednotlivých klíčových lekcí tak, aby každá lekce odpovídala nejen vývojovým potřebám dětí, ale izolovala jednu matematickou představu. Takto realizované lekce umožňují dětem hlubší porozumění a následně lepší orientaci v matematice i ve světě kolem nás. Společně se seznámíme s principem utváření matematických představ v desítkové soustavě, postupně projdeme všemi matematickými operaci včetně mocnění a odmocňování. Osvobodíte děti od vyplňování pracovních listů a připravených návodů a uvidíte děti ve vaší třídě používat matematickou mysl. Pomozte dětem, aby si kladly vlastní otázky a tvořili vlastní příklady a úlohy. Budete překvapeni, na co všechno přijdou!

Všichni studenti trpí, když dostávají učení předem dáno či předpřipraveno formou nalinkovaného návodu či kuchařky. Např.: „To je shodnost. Tady to je graf.“ Ve věku 6-12 děti nesnáší danost! To, na co jsem přišla je, že děti jsou opravdu zapojené a nadšené, pokud mají možnost si matematický koncept s něčím spojit. Je třeba vytvořit matematické prostředí tak, aby studenti sami postupně objevovali jednotlivé vzorečky a vzájemné propojenosti; aby pro ně učení bylo srozumitelné a smysluplné a nestalo se pro ně pouhým seznámením s daným vzorečkem, algoritmem či číslem. Role vzdělávání je vzbudit u dítěte tak hluboký a obrovský zájem, aby do vnější aktivity ponořilo veškerý svůj potenciál.Maria Montessori

Pro koho je seminář určen?

Prouze pro absolventy národních a mezinárodních kurzů Montessori v rozsahu min. 300 hodin. Název absolvovaného kurzu uveďte do poznámky v objednávce.

Lektorky

Založila v roce 2004 první Montessori třídu při MŠ a v roce 2005 1. třídu na ZŠ v Pardubicích. Absolvovala český i mezinárodní kurz AMI pro věk 3–6 a další kurzy s mezinárodní certifikací. Aktivně se podílí na šíření Montessori nejen v Pardubicích, ale v celé České republice. Má velmi bohatou praxi a schopnost předat nadšení pro geometrii a matematiku všem, kdo se k ní přiblíží.

Založila úspěšné Montessori centrum 4 Medvědi, které i dlouhé roky vedla a vzdělávala v něm děti i dospělé. Děti ze školky ji dovedly až do školy, kde mohou společné objevy a radost z nich pokračovat. Po letech praxe ve škole a školce je Eva supervizorkou a mentorkou Montessori tříd. Založila Montessori základní školu Archa, kde je stavitelkou lodi a kormidelnicí. Úzce spolupracuje s rodiči, kteří školu podporují. Absolvovala národní Montessori kurz společnosti Montessori ČR i mezinárodní kurzy (AMI Foundation kurz pro věk 3-6 s Elinou Rautasalo, AMI pro věk 6-12 s Kay Baker, kurzy Clause-Dietera Kaula v Tegensee a v Říčanech a další).

Kudy k nám?

icon

Důležité upozornění a storno podmínky

Semináře, kurzy a další vzdělávací akce jsou bez přítomnosti dětí (není-li uvedeno jinak). Děkujeme za pochopení.

V rámci akce budou pořizovány audiovizuální záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci Montessori ČR.

Storno podmínky

Písemná omluva účastníka na e-mailovou adresu info@montessoricr.cz

min. 1 měsíc předem vratka 100% uhrazené částky
1 měsíc až 14 dní předem vratka 50% uhrazené částky
14 dní a méně 0% uhrazené částky
Zrušení semináře ze strany pořadatele vratka 100 % uhrazené částky
Rezervační poplatek u diplomových kurzů je nevratný