English Language in a Montessori classroom

Dva dny uceleného přehledu anglické jazykové výchovy v Montessori třídě pro děti ve věku 2,5 - 7 let s Petrou Gamage.
2. - 3.11.2019
3-6
Cena:
4 400 Kč
(0% DPH)

Termín 2.–3. 11. 2019, SO 9:30–17:00, NE 9:30–14:00
Místo konaní Montessori ČR, z.s., Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 – Modřany

Angličtina v Montessori / English in Montessori classroom 

V předškolním věku mají děti senzitivní fázi na jazyk – dokážou vstřebat jakýkoli jazyk snadno, lehce a bez úsilí. Angličtina se může stát přirozenou součástí jejich osobnosti. Přijďte se inspirovat, jak na to. Seminář je koncipován jako přehled anglické výchovy v Montessori třídě pro děti ve věku 2,5 - 7 let. Bude veden převážně v anglickém jazyce. Prezentované materiály, knihy, cd pro práci dětí budou v angličtině. V českém jazyce budou pouze dovysvětleny/doplněny významy jevů či zodpovězené dotazy vyplývající z ukázek materiálů. Účastníci musí být seznámeni se základy Montessori pedagogiky. Přednášející očekává, že účastníci semináře budou rozumět Montessori pojmům (např. třístupňová lekce a podobně). 

The preschool children have their sensitive period for acquiring languages. They can absorb whatever language easily and with no efforts. Join our seminar English in the classoom with Petra  Gamage. Workshop is designed to help Montessori teachers in Montessori preschools (Montessori parents who speak English) to incorporate English into their classrooms. The lecturer will give language lessons and explain, play or demonstrate materials in English. Basic Montessori knowledge is required as demonstrations will be given according to the message Maria Montessori has given us. E.g. the lecturer will expect that the participants understand what a three period lesson is.

Angličtina krok za krokem / English step by step 

Cílem semináře je předat účastníkům přehled a nadšení pro začlenění anglického jazyka do Montessori tříd.  Postupně se seznámíte s jazykovými ukázkami tak, jak se s nimi seznamují děti ve školce. Pochopíte, jak si děti osvojují jména jednotlivých hlásek pomocí zvukových her, jak se učí psát a číst. Ukážeme si, jak rozšiřovat dětem slovní zásobu, jaké zvukové hry je baví a jak postupovat při rozlišování zvuků jednotlivých písmenek. Z písmenek budeme tvořit první slova. Zvuková analýza a syntéza nás dovede až k prvnímu čtení. Ukážeme si knížečky pro začátky čtení i pokročilé čtení, rozkryjeme fonogramy a objevíme společně slova složená i rýmy. Ukážeme si mnoho praktických pomůcek, knížeček, dětských knih a cd s anglickými písničkami a hrami, které můžete ve své praxi využít. 

The goal of this seminar is to give an overview of English language in Montessori classrom for children aged 2,5 to 7 years old. The presentation will be done in a sequence with time allowed to practice. The participants will be introduced to how children in a Montessori classroom go from learning letter sounds to writing and reading. Starting with expanding vocabulary, sound games, and story sequence we will go into learning letter sounds. Word building, sound analysis and decoding words will take us to the first reading lesson. We will continue introducing reading booklets, more advanced reading parts or books, phonograms, long vowels, silent e, rhyming words and compound words to name a few. Examples of learning materials, children`s books and cd`s with English songs/games will be presented.

Pro koho je seminář určen? / Target audience

Pro pedagogy Montessori mateřských škol, rodiče a všechny se zájmem o děti. Může také pomoci pedagogům na základních školách, kteří učí české děti angličtinu (akreditace MŠMT v systému DVPP). 

To Montessori preschool teachers.  The seminar can also help elementary teachers if they are dealing with Czech children who are beginning to learn English language even though they are older than 7 years old. Parents who want to teach their children English could also benefit using the Montessori sequence in English language.

Co díky semináři získáte? / What will you gain?

Praktický nástroj pro vaši praxi. Pochopení. Praktické a konkrétní náměty, které budete moci hned využít.

Tool how to incorporate English in your classrom. Undesrtanding. Practical tips and concrete lessons which you can use with your children. 

Lektorka

S výukou angličtiny u dětí má Petra dlouholeté  zkušenosti. Ukáže vám, jak děti angličtinou obklopit a hrát si s ní, prožít jí naplno všemi smysly.

Kudy k nám?

icon

Důležité upozornění a storno podmínky

Semináře, kurzy a další vzdělávací akce jsou bez přítomnosti dětí (není-li uvedeno jinak). Děkujeme za pochopení.

V rámci akce budou pořizovány audiovizuální záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci Montessori ČR.

Storno podmínky

Písemná omluva účastníka na e-mailovou adresu info@montessoricr.cz

min. 1 měsíc předem vratka 100% uhrazené částky
1 měsíc až 14 dní předem vratka 50% uhrazené částky
14 dní a méně 0% uhrazené částky
Zrušení semináře ze strany pořadatele vratka 100 % uhrazené částky
Rezervační poplatek u diplomových kurzů je nevratný