Školní připravenost a zralost

Ze školky do školy hladce: příprava předškolních dětí na vstup do školy s pomocí Montessori.
12.12.2020
3 - 6
Cena:
1 600 Kč
Upozornit mě
Termín 12.12. - 13.12.2020, 9:30–17:30
Místo konaní Montessori ČR, z.s., Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 – Modřany

Akreditováno v rámci DVPP, MŠMT: číslo 16821/2019 - 1 - 613 s názvem "Šance pro vaše dítě - předškolní příprava dětí"

Ze školky do školy hladce

Každé dítě v předškolním věku prochází významnými změnami, a to nejen fyzickými, ale zejména psychickými. Program semináře je určený pedagogickým pracovníkům, rodičům a je příležitostí pro všechny MŠ, kterým jde o opravdové pochopení a uchopení zdravého vývoje dětí.  Vývoje, který je dynamickým procesem přeměny vnitřních i vnějších sil dítěte. Když ho správně podpoříme, může přelomové období vstupu do školy proběhnout hladce. K pochopení vývoje nám pomůže, když odkryjeme, co se konkrétně děje v jednotlivých oblastech psychického vývoje dětí (paměť, pozornost, myšlení, grafomotorické a předmatematické dovednosti). Zaměříme se na sociální a emoční rozvoj. 

Plán individuálního rozvoje 

Cílem diagnostiky je porozumění dítěti, poznání jeho slabých a silných stránek, rozvoj individuálních možnosti. Vhodná diagnostika neslouží pro zařazení dítěte do "tabulek", ale umožňuje vytvořit průvodcům plán, který bude odpovídat potřebám dítěte. Pojmenuje silná i slabá místa ve vývoji, umožní pochopit konkrétní dítě a lépe ho připraví na školu. Odhalí a pochopí oblasti, kterým se dítě vyhýbá nebo je odmítá. Vždy hledá a poukazuje na možnosti, jak v jednotlivých oblastech posunout dítě o krok dál. 

Co díky semináři získáte?

Seminář odpoví na otázky - kdy je dítě zralé a kdy je připravené pro vstup do školy. Ukážeme vám, jak otestovat děti pro posouzení školní zralosti. Testová baterie vám poskytne vhled do školní připravenosti. Montessori pedagogika  vám poodkryje možnosti prevence školního neúspěchu. 

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen pedagogům MŠ a rodičům předškoláků. Výhodou je zkušenost s Montessori pedagogikou a Montessori pomůckami.  

Lektorka

Mgr. Mária Heveriová

Mgr. Mária Heveriová vystudovala Léčební pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Bratislavě. Za svou dlouholetou praxi pracovala na základní škole pro děti s poruchami učení a do kontaktu s Montessori se dostala při práci v předškolní třídě zaměřené na integraci dětí s poruchami vývoje. V rámci své soukromé ambulance v Košicích se věnuje diagnostice a programům zaměřených na prevenci, stimulaci, individuální edukaci a reedukaci. Velkou část své práce věnovala dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Absolvovala kurzy Montessori pedagogiky a FIE-basic, I, II.

Fotogalerie


Kudy k nám?

icon

Důležité upozornění a storno podmínky

Semináře, kurzy a další vzdělávací akce jsou bez přítomnosti dětí (není-li uvedeno jinak). Děkujeme za pochopení.

V rámci akce budou pořizovány audiovizuální záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci Montessori ČR.

Storno podmínky

Písemná omluva účastníka na e-mailovou adresu info@montessoricr.cz

min. 1 měsíc předem vratka 100% uhrazené částky
1 měsíc až 14 dní předem vratka 50% uhrazené částky
14 dní a méně 0% uhrazené částky
Zrušení semináře ze strany pořadatele vratka 100 % uhrazené částky
Rezervační poplatek u diplomových kurzů je nevratný